lang-nl.php 33.1 KB
Newer Older
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
<?php

/**
 * Copyright Maarch since 2008 under licence GPLv3.
 * See LICENCE.txt file at the root folder for more details.
 * This file is part of Maarch software.
 */

/**
 * @brief Lang NL
 *
 * @author dev@maarch.org
 */

define('_ACTION_ADDED', 'Actie toegevoegd');
define('_ACTION_DELETED', 'Actie verwijderd');
define('_ACTION_UPDATED', 'Actie gewijzigd');
define('_ADD_NOTIFICATIONS', 'Melding aangemaakt');
define('_ALREADY_EXISTS', 'bestaat reeds');
define('_AVIS_USER', 'Voor bericht');
define('_AVIS_USER_COPY', 'In kopie (bericht)');
define('_AVIS_USER_INFO', 'Ter informatie (bericht)');
define('_BASKET_CREATION', 'Aanmaak bakje');
define('_BASKET_GROUP_CREATION', 'Toegevoegde groep voor bakje');
define('_BASKET_GROUP_MODIFICATION', 'Gewijzigde groep voor bakje');
define('_BASKET_GROUP_SUPPRESSION', 'Verwijderde groep voor bakje');
define('_BASKET_MODIFICATION', 'Bakje gewijzigd');
define('_BASKET_SUPPRESSION', 'Bakje verwijderd');
define('_BASKET_REDIRECTION', 'Bakje doorgestuurd');
define('_BASKET_REDIRECTION_SUPPRESSION', 'Verwijdering doorsturing bakje');
define('_BASKETS_SORT_MODIFICATION', 'Wijziging volgorde bakje');
define('_BY_DEFAULT', 'standaard');
define('_DELETE_NOTIFICATIONS', 'Melding verwijderd');
define('_DEST_USER', 'Ontvanger');
35 36 37
define('_DOCTYPE_UPDATED', 'Documenttype gewijzigd');
define('_DOCTYPE_ADDED', 'Documenttype toegevoegd');
define('_DOCTYPE_DELETED', 'Documenttype verwijderd');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
38 39 40 41 42 43 44
define('_DOCTYPE_FIRSTLEVEL_ADDED', 'Map toegevoegd');
define('_DOCTYPE_FIRSTLEVEL_DELETED', 'Map verwijderd');
define('_DOCTYPE_FIRSTLEVEL_UPDATED', 'Map gewijzigd');
define('_DOCTYPE_SECONDLEVEL_ADDED', 'Submap toegevoegd');
define('_DOCTYPE_SECONDLEVEL_DELETED', 'Submap verwijderd');
define('_DOCTYPE_SECONDLEVEL_UPDATED', 'Submap gewijzigd');
define('_DOCUMENT_NOT_FOUND', 'Document onvindbaar');
45
define('_DOCUMENT_OUT_PERIMETER', 'Document buiten de omtrek'); //_TO_TRANSLATE
46
define('_EMAIL_ADDED', 'TO_TRANSLATE : Email added');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
47
define('_EMAIL_REMOVED', 'E-mail verwijderd');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
define('_ENTITY_CREATION', 'Aanmaak eenheid');
define('_ENTITY_MODIFICATION', 'Wijziging eenheid');
define('_ENTITY_SUPPRESSION', 'Verwijdering eenheid');
define('_ENTITY_ID_ALREADY_EXISTS', 'Deze eenheid bestaat al');
define('_INVALID_CLAUSE', 'Clausule is ongeldig');
define('_INVALID_REQUEST', 'Verzoek is ongeldig');
define('_LIST_TEMPLATE_CREATION', 'Aanmaak verdelingslijst');
define('_LIST_TEMPLATE_MODIFICATION', 'Wijziging verdelingslijst');
define('_LIST_TEMPLATE_SUPPRESSION', 'Verwijdering verdelingslijst');
define('_MODIFY_NOTIFICATIONS', 'Melding gewijzigd');
define('_MODIFY_STATUS', 'Status gewijzigd');
define('_NOTIFICATION_SCHEDULE_UPDATED', 'De planning van de meldingen werd bijgewerkt');
define('_NOTIFICATION_SCRIPT_ADDED', 'Het meldingsscript werd aangemaakt');
define('_PARAMETER_CREATION', 'Aanmaak instelling');
define('_PARAMETER_MODIFICATION', 'Wijziging instelling');
define('_PARAMETER_SUPPRESSION', 'Verwijdering instelling');
define('_PARAMETER_ID_ALREADY_EXISTS', 'Deze instelling bestaat reeds');
define('_PRIORITY_CREATION', 'Aanmaak prioriteit');
define('_PRIORITY_MODIFICATION', 'Wijziging prioriteit');
define('_PRIORITY_SUPPRESSION', 'Verwijdering prioriteit');
define('_PRIORITY_SORT_MODIFICATION', 'Wijziging volgorde prioriteiten');
define('_REPORT_MODIFICATION', 'Wijziging staten en bewerking');
define('_STATUS_ADDED', 'Status toegevoegd');
define('_STATUS_DELETED', 'Status verwijderd');
define('_STATUS_NOT_FOUND', 'Status onvindbaar');
define('_TO_CC', 'In kopie');
define('_TO_SIGN', 'Voor ondertekening');
define('_UPDATE_STATUS', 'Wijziging van status');
define('_USER_ID_ALREADY_EXISTS', 'De gebruikersnaam van de gebruiker bestaat reeds');
define('_USER_CREATED', 'Toegevoegde gebruiker');
define('_USER_UPDATED', 'Gewijzigde gebruiker');
Damien's avatar
Damien committed
79
define('_USER_SUSPENDED', 'Utilisateur suspendu TO TRANSLATE');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
80
define('_USER_DELETED', 'Verwijderde gebruiker');
81
define('_USER_PASSWORD_UPDATED', 'User password updated'); // TO TRANSLATE
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
define('_USER_GROUP_CREATION', 'Toegevoegde groep voor gebruiker');
define('_USER_GROUP_MODIFICATION', 'Gewijzigde groep voor gebruiker');
define('_USER_GROUP_SUPPRESSION', 'Verwijderde groep voor gebruiker');
define('_USER_ENTITY_CREATION', 'Toegevoegde eenheid voor gebruiker');
define('_USER_ENTITY_MODIFICATION', 'Gewijzigde eenheid voor gebruiker');
define('_USER_ENTITY_SUPPRESSION', 'Verwijderde eenheid voor gebruiker');
define('_VISA_USER', 'Voor goedkeuring');
define('_WRONG_FILE_TYPE', 'Dit bestandstype is niet toegelaten');
define('_CAN_NOT_MOVE_IN_CHILD_ENTITY', 'De bovenliggende eenheid mag niet in een onderliggende eenheid zitten');
define('_QUOTA_EXCEEDED', 'Quota overschreden');
define('_CONTACTS_GROUP_ADDED', 'Toegevoegde contactengroep');
define('_CONTACTS_GROUP_UPDATED', 'Gewijzigde contactengroep');
define('_CONTACTS_GROUP_DELETED', 'Verwijderde contactengroep');
define('_CONTACTS_GROUP_LIST_ADDED', 'Verwijdering van contacten in de groep');
define('_CONTACTS_GROUP_LIST_DELETED', '');
define('_CONTACTS_GROUP_LABEL_ALREADY_EXISTS', 'Er bestaat reeds een groep met dit label');
define('_DOCSERVER_ADDED', 'Opslagruimte toegevoegd');
define('_DOCSERVER_UPDATED', 'Opslagruimte gewijzigd');
define('_DOCSERVER_DELETED', 'Opslagruimte verwijderd');
define('_DOCSERVER_ACTIVATED_EXISTS', 'Er is reeds een opslagruimte met hetzelfde type en met dezelfde verzameling actief');
define('_ID', 'Gebruikersnaam');
define('_ID_TO_DISPLAY', 'chrono_number');
define('_PASSWORD_RULES_UPDATED', 'Wachtwoordregels gewijzigd');
define('_TEMPLATE_ADDED', 'Documentmodel toegevoegd');
define('_TEMPLATE_UPDATED', 'Documentmodel gewijzigd');
define('_TEMPLATE_DELETED', 'Documentmodel verwijderd');
define('_USER_ALREADY_LINK_GROUP', 'De gebruiker is reeds aan deze groep gekoppeld');
define('_USER_ALREADY_LINK_ENTITY', 'De gebruiker is reeds aan deze eenheid gekoppeld');
define('_UNREACHABLE_DOCSERVER', 'Pad docserver onbereikbaar');
define('_INCOMING', 'Brief Aankomst');
define('_OUTGOING', 'Brief Vertrek');
define('_INTERNAL', 'Interne brief');
define('_ATTACHMENT', 'Bijlage');
define('_GED_DOC', 'GED document');
define('_UNCHANGED', 'Ongewijzigd');
define('_NO_PAGE', 'Geen pagina');
define('_NO_KEYWORD', 'Geen sleutelwoord');
define('_INDEXING', 'Indexering');
define('_KEYWORD_REDIRECT_DESC', 'Om de beschikbare opties op de actie vanuit het bakje te bepalen, met name de diensten en/of gebruikers die voor de omleiding beschikbaar zijn.');
define('_KEYWORD_INDEXING_DESC', 'Om de beschikbare opties op de actie vanuit het bakje te bepalen met name de beschikbare verwerkende diensten en/of mogelijke status(sen) voor een documentregistratie / -wijziging');
define('_SIMPLE_MAIL', 'Gewone brief');
define('_EMAIL', 'E-mail');
define('_FAX', 'Fax');
define('_CHRONOPOST', 'Chronopost');
define('_FEDEX', 'Fedex');
define('_REGISTERED_MAIL', 'Brief met ontvangstbewijs');
define('_COURIER', 'Koerierdienst');
define('_NUMERIC_PACKAGE', 'Digitale brief');
define('_OTHER', 'Andere');
define('_NOTIFICATION_ALREADY_EXIST', 'Reeds bestaande melding');
define('_WRONG_PSW', 'Het huidige wachtwoord is niet correct');
define('_ALREADY_USED_PSW', 'Het wachtwoord werd reeds gebruikt');
define('_BAD_LOGIN_OR_PSW', 'Verkeerde gebruikersnaam of verkeerd wachtwoord');
define('_ACCOUNT_LOCKED_FOR', 'Aantal verbindingspogingen overschreden. Uw account wordt vergrendeld voor');
define('_ACCOUNT_LOCKED_UNTIL', 'Aantal verbindingspogingen overschreden. Account vergrendeld tot');
define('_MAX_SIZE_UPLOAD_REACHED', 'Maximumgrootte van het bestand overschreden');
define('_PATH_OF_DOCSERVER_UNAPPROACHABLE', 'Opslagruimtepad ontoegankelijk');
define('_BACK_FROM_VACATION', 'bij terugkeer na afwezigheid');
define('_DOC_DISPLAYING', 'Weergave van het document');
define('_DOC_ADDED', 'Document toegevoegd');
define('_ATTACH_DISPLAYING', 'Weergave van de bijlage');
143 144 145 146 147 148 149
define('_NOTE_ADDED', 'note added _TO_TRANSLATE');

// LISTS
define('_DOCUMENTS_LIST_WITH_ATTACHMENTS', 'Lijst met filters en antwoorden');
define('_DOCUMENTS_LIST_WITH_AVIS', 'Lijst van de documenten met berichten');
define('_DOCUMENTS_LIST_COPIES', 'Lijst van de kopieën');
define('_DOCUMENTS_LIST_WITH_SIGNATORY', 'Lijst van de documenten met ondertekenaar');
Damien's avatar
Damien committed
150 151

// ADMINISTRATION
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
152 153 154 155 156 157 158 159
define('_USERS', 'Gebruikers');
define('_ADMIN_USERS_DESC', 'Gebruikersprofielen toevoegen, opschorten of wijzigen. De gebruikers in de groepen plaatsen waartoe ze behoren en hun primaire groep bepalen.');
define('_GROUPS', 'Gebruikersgroepen');
define('_ADMIN_GROUPS_DESC', 'Gebruikersgroepen toevoegen, opschorten of wijzigen. Privileges of toegangstoelatingen aan assets toekennen.');
define('_ENTITIES', 'Eenheden');
define('_MANAGE_ENTITIES_DESC', 'De structuur van uw organisatie beheren (polen, diensten en kantoren). Evenals de verdelingsmodellen en de goedkeuringscircuits die aan de eenheden gekoppeld zijn.');
define('_LISTMODELS_WORKFLOW', 'Circuitmodellen');
define('_MANAGE_LISTMODELS_WORKFLOW_DESC', 'De modellen van de berichten- en goedkeuringscircuits beheren die in een brief gebruikt kunnen worden.');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
160
define('_DOCTYPES', 'Soorten brieven');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
define('_ADMIN_DOCTYPES_DESC', 'De interne structuur van een map bepalen (map / submap / documenttype). Voor elk document de in te voeren indexlijst en hun verplicht teken voor de volledigheid van de map bepalen.');
define('_FOLDERTYPES', 'Maptypes');
define('_ADMIN_FOLDERTYPES_DESC', 'De maptypes beheren. Voor elk type de gekoppelde kwalificatoren en de verplichte documenttypes bepalen voor de volledigheid van de map.');
define('_TAGS', 'Sleutelwoorden');
define('_ADMIN_TAGS_DESC', 'Voor het wijzigen, verwijderen, toevoegen of fusioneren van sleutelwoorden vanuit de beheerinterface');
define('_THESAURUS', 'Thesaurus (Sleutelwoorden)');
define('_ADMIN_THESAURUS_DESC', 'De thesaurus is een taaltool waarmee een relatie gelegd kan worden tussen de natuurlijke taal van de gebruikers en de taal van de resources.');
define('_HISTORY', 'Geschiedenis');
define('_ADMIN_HISTORY_DESC', 'De geschiedenis van de gebeurtenissen met betrekking tot het gebruik van Maarch Courrier raadplegen.');
define('_HISTORY_BATCH', 'Geschiedenis van de batches');
define('_ADMIN_HISTORY_BATCH_DESC', 'De geschiedenis van de batches raadplegen');
define('_UPDATE_STATUS_MAIL', 'Statuswijziging van de brief');
define('_DOCSERVERS', 'Opslagruimtes');
define('_ADMIN_DOCSERVERS_DESC', 'Opslagruimtes toevoegen opschorten of wijzigen. De opslagruimtes per type plaatsen waartoe ze behoren en hun primaire groep bepalen.');
define('_PARAMETERS', 'Instellingen');
define('_UPDATE_CONTROL', 'Controle van de bijwerking');
define('_ADMIN_UPDATE_CONTROL_DESC', 'De nieuwe tags van Maarch Courrier bekijken en indien nodig de applicatie tot de laatste tag bijwerken.');
define('_REPORTS', 'Statistieken');
define('_ADMIN_REPORTS_DESC', 'Administratie van de statistieken');
define('_STATUSES', 'Statussen');
define('_ADMIN_STATUSES_DESC', 'Statussen aanmaken of wijzigen.');
define('_ACTIONS', 'Acties');
define('_ADMIN_ACTIONS_DESC', 'Acties aanmaken of wijzigen.');
define('_CONTACTS', 'Contacten');
define('_ADMIN_CONTACTS_DESC', 'Contactenbeheer');
define('_PRIORITIES', 'Prioriteiten');
define('_BASKETS', 'Bakjes');
define('_ADMIN_BASKETS_DESC', 'De inhoud van de bakjes bepalen en deze aan gebruikersgroepen toewijzen. De mogelijke omleidingen opnoemen bij het gebruik van het bakje door een gegeven groep. Een weergaveformaat van het bakje toekennen door deze groep.');
define('_NOTIFICATIONS', 'Meldingen');
define('_ADMIN_NOTIFICATIONS_DESC', 'Meldingen voor de gebruikers aanmaken en beheren die gebaseerd zijn op gebeurtenissen van de applicatie');
define('_TEMPLATES', 'Documentmodellen');
define('_ADMIN_TEMPLATES_DESC', 'De modellen die voor de bijlagen gebruikt worden, de meldingen, de aanmaak van brieven, het verzenden van e-mails en de opmerkingen beheren');
define('_SECURITIES', 'Veiligheden');
194 195
define('_EMAILSERVER_PARAM', '_TO_TRANSLATE');
define('_EMAILSERVER_PARAM_DESC', '_TO_TRANSLATE');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
196 197
define('_ADMIN_INDEXING_MODELS', 'Indexing models'); // translate
define('_ADMIN_CUSTOM_FIELDS', 'Custom fields'); // translate
Damien's avatar
Damien committed
198 199

//SERVICES
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
define('_REDIRECT_TO_ACTION', 'Doorsturen naar een andere actie');
define('_ADMIN', 'Beheer');
define('_ADV_SEARCH_MLB', 'Opzoeken');
define('_INDEXING_MLB', 'Een brief/doc bewaren');
define('_SEARCH_CONTACTS', 'Een contact zoeken');
define('_PARAM_MLB_DOCTYPES', 'Instelling van de documenttypes');
define('_PARAM_MLB_DOCTYPES_DESC', 'Instelling van de documenttypes');
define('_WELCOME_TEXT_LOAD', 'Laden van tekst homepage');
define('_QUICKLAUNCH', 'Sneltoetsen');
define('_MY_CONTACTS', 'Contacten aanmaken vanuit indexering/kwalificering');
define('_MY_CONTACTS_MENU', 'Mijn contacten');
define('_CREATE_CONTACTS', 'Alle contacten');
define('_UPDATE_CONTACTS', 'Contacten bijwerken');
define('_VIEW_TECHNICAL_INFORMATIONS', 'De technische informatie bekijken');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
214
define('_VIEW_DOC_HISTORY', 'De geschiedenis van de acties op het brief bekijken');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
define('_VIEW_HISTORY_DESC', 'De geschiedenis van de gebeurtenissen met betrekking tot het gebruik van Maarch Courrier raadplegen.');
define('_VIEW_FULL_HISTORY', 'De volledige geschiedenis van het document bekijken');
define('_VIEW_FULL_HISTORY_DESC', 'De volledige geschiedenis van de evenementen over het gebruik van GED Maarch raadplegen.');
define('_DELETE_DOCUMENT_IN_DETAIL', 'Een document in de gedetailleerde fiche verwijderen');
define('_EDIT_DOCUMENT_IN_DETAIL', 'Een document in de gedetailleerde fiche wijzigen');
define('_EDIT_DOCUMENT_IN_DETAIL_DESC', 'Een document in de gedetailleerde fiche wijzigen Dat zal ook van de instelling van de status afhangen (Wijziging van de indexen)');
define('_PUT_DOC_ON_VALIDATION_FROM_DETAILS', 'Het te bevestigen document vanuit de detailpagina verzenden');
define('_LOAD_STATUSES_SESSION', 'Laden van statussen in sessie');
define('_PARAM_AVAILABLE_STATUS_ON_GROUP_BASKETS', 'Instelling van de indexeringsstatussen');
define('_ADD_LINKS', 'Verbindingen toevoegen');
define('_PRINT_DETAILS_SERVICE', 'De verbindingsfiche vanuit de detailfiche afdrukken');
226
define('_PRINT_DOC_DETAILS_FROM_SEARCH', 'De verbindingsfiche vanuit de zoekopdracht afdrukken');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
define('_ATTACHMENTS_COMMENT', 'Beheer van de bijlagen');
define('_BASKETS_COMMENT', 'Bakjes');
define('_ENTITIES_COMMENT', 'Eenheden');
define('_NOTES_COMMENT', 'Opmerkingen');
define('_NOTIFICATIONS_COMMENT', 'Meldingen');
define('_TEMPLATES_COMMENT', 'Documentmodellen');
define('_REPORTS_COMMENT', 'Statistieken');
define('_LIFE_CYCLE_COMMENT', 'Beheer van de levenscyclus');
define('_CONTENT_MANAGEMENT_COMMENT', 'Beheer van de Documentversies');
define('_TAGS_COMMENT', 'Sleutelwoorden');
define('_SENDMAIL_COMMENT', 'Verzending van e-mails en digitale brieven');
define('_THUMBNAILS_COMMENT', 'Module van de miniaturen');
define('_VISA_WORKFLOW_COMMENT', 'Beheer van het goedkeuringscircuit');
define('_AVIS_WORKFLOW_COMMENT', 'Beheer van het berichtencircuit');
define('_THESAURUS_COMMENT', 'Thesaurusbeheer');
define('_EXPORT_SEDA_COMMENT', 'Export');
define('_CONVERT_COMMENT', 'Conversiemodule');
define('_VIEW_BASKETS', 'Mijn bakjes');
define('_PRINT_SEPS', 'Afdrukken van de separatoren');
define('_CREATE_FOLDER', 'Een map aanmaken');
define('_FOLDER_SEARCH', 'Een map zoeken');
define('_SAVE_NUMERIC_PACKAGE', 'Een digitale brief bewaren');
define('_SELECT_FOLDER', 'Selectie van de Map');
define('_FOLDER_HISTORY', 'Historiek map');
define('_MODIFY_FOLDER', 'De indexen van een map wijzigen');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
252
define('_ATTACH_DOC_TO_FOLDER', 'Een mail aan een map koppelen');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
define('_DELETE_FOLDER', 'Een map verwijderen');
define('_FREEZE_FOLDER', 'De map blokkeren');
define('_CLOSE_FOLDER', 'De map afsluiten');
define('_NOTES_RESTRICTION', 'De standaardopmerkingen tot uw eenheid beperken');
define('_MANAGE_NOTES', 'De opmerkingen beheren');
define('_REPORTS_DESC', 'Bewerkingen van de statussen');
define('_GRAPHICS_REPORTS', 'De grafische weergave activeren');
define('_GRAPHICS_REPORTS_DESC', 'De grafiek op het statistiekscherm bekijken');
define('_USE_MAIL_SERVICES', 'De e-mails van zijn diensten gebruiken als verzender');
define('_USE_MAIL_SERVICES_DESC', 'De e-mails van zijn diensten gebruiken als verzender');
define('_TAG_DEFAULT', 'Sleutelwoord');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
264
define('_TAG_VIEW', 'De sleutelwoorden van de brieven bekijken');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
265 266 267
define('_TAG_VIEW_DESC', 'Om het veld Sleutelwoord weer te geven vanuit de actiepagina’s en de gedetailleerde fiche.');
define('_CREATE_TAG', 'Sleutelwoorden aanmaken vanuit de actiepagina’s');
define('_CREATE_TAG_DESC', 'Om snel sleutelwoorden op te slaan die niet in de database staan');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
268 269
define('_ADD_TAG_TO_RES', 'Beschikbare sleutelwoorden voor een brief koppelen');
define('_ADD_TAG_TO_RES_DESC', 'Om sleutelwoorden te koppelen aan een brief via het veld Sleutelwoord vanuit de actiepagina’s en de gedetailleerde fiche');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
define('_PRIVATE_TAGS', 'De sleutelwoorden verbinden met de eenheid van de gebruiker (Directieniveau)');
define('_PRIVATE_TAGS_DESC', 'De gebruiker zal enkel de sleutelwoorden zien die beperkt werden tot zijn directie (de toevoeging / wijziging zal het sleutelwoord automatisch aan zijn directie koppelen).');
define('_THESAURUS_VIEW', 'De thesaurus weergeven in de verwerkingspagina’s');
define('_THESAURUS_VIEW_DESC', 'Om de term(en) te zien die aan de verschillende documenten gekoppeld zijn');
define('_ADD_THESAURUS_TO_RES', 'Om termen aan de verschillende documenten te koppelen');
define('_ADD_THESAURUS_TO_RES_DESC', 'Om de beschikbare termen van de thesaurus te kunnen gebruiken om documenten van een referentie te voorzien');
define('_CONFIG_VISA_WORKFLOW', 'Configuratie van het goedkeuringscircuit');
define('_CONFIG_VISA_WORKFLOW_DESC', 'Om het goedkeuringscircuit in te stellen dat de brief zal moeten volgen');
define('_CONFIG_VISA_WORKFLOW_IN_DETAIL', 'Configuratie van het goedkeuringscircuit vanuit de gedetailleerde fiche');
define('_CONFIG_VISA_WORKFLOW_IN_DETAIL_DESC', 'Om het goedkeuringscircuit vanuit de gedetailleerde fiche te configureren');
define('_VISA_ANSWERS', 'De antwoordontwerpen goedkeuren');
define('_VISA_ANSWERS_DESC', 'Om de antwoordontwerpen te kunnen goedkeuren');
define('_SIGN_DOCS', 'De documenten ondertekenen');
define('_MODIFY_VISA_IN_SIGNATUREBOOK', 'De huidige goedkeurder wijzigen vanuit het vloeiboek');
define('_MODIFY_VISA_IN_SIGNATUREBOOK_DESC', 'Nuttig indien het vloeiboek als controlevloeiboek dient');
define('_PRINT_FOLDER_DOC', 'De volledige map afdrukken');
define('_USE_DATE_IN_SIGNBLOCK', 'De datum in de handtekening insluiten');
define('_USE_DATE_IN_SIGNBLOCK_DESC', 'De datum van ondertekening zal bovenaan de handtekening verschijnen (met de gemeente indien deze in de rootservice van de applicatie werd ingeschreven)');
Damien's avatar
Damien committed
288 289

// ACTIONS
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
290 291 292 293 294 295
define('_REDIRECTION', 'Doorsturen');
define('_REDIRECTION_DESC', 'Opent een modaliteit waarmee een nieuwe verwerkende gebruiker gekozen kan worden OF die de verwerkende dienst met een nieuwe distributielijst opnieuw kan instellen.');
define('_PUT_IN_COPY', 'In kopie toevoegen');
define('_PUT_IN_COPY_DESC', 'Opent een modaliteit die ENKEL toelaat personen in KOPIE aan de verdelingslijst toe te voegen of ervan te verwijderen.');
define('_SIMPLE_CONFIRM', 'Eenvoudige bevestiging');
define('_SIMPLE_CONFIRM_DESC', 'Opent eenvoudigweg een bevestigingsmodaliteit van de uit te voeren actie.');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
296
define('_VIEW_DOC', 'Het brief bekijken');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
297
define('_CLOSE_MAIL', 'Een brief afsluiten');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
298
define('_CLOSE_MAIL_DESC', 'Om de afsluitingsdatum van een brief bij te werken (closing_date van tabel mlb_coll_ext). ESSENTIEEL om uw documentworkflow af te sluiten.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
299
define('_SET_PERSISTENT_MODE_ON', 'De persistentie activeren');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
300
define('_SET_PERSISTENT_MODE_ON_DESC', 'Om een biref in een bakje te bewaren ongeacht zijn status. Voegt het gegeven in de tabel \basket_persistent_mode\.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
301
define('_SET_PERSISTENT_MODE_OFF', 'De persistentie uitschakelen');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
302
define('_SET_PERSISTENT_MODE_OFF_DESC', 'Reset het weergavegedrag van het brief in het bakje. Verwijdert het gegeven in de tabel \basket_persistent_mode\.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
303
define('_MARK_AS_READ', 'Markeren als gelezen');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
304
define('_MARK_AS_READ_DESC', 'Markeert het brief als \gelezen\ in het bakje. Voegt het gegeven van de \res_mark_as_read\ in de tabel in (nuttig indien gebruikt in de bakjes clauses)');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
305 306 307 308
define('_SEND_FILE_WS', 'Het document via Web Service verzenden');
define('_SEND_DATA_WS', 'Gegevens via Web Service verzenden');
define('_SEND_TO_EXTERNAL_SB', 'Gegevens naar een extern vloeiboek verzenden');
define('_CLOSE_MAIL_AND_INDEX', 'Een brief afsluiten en de indexering starten');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
309
define('_CLOSE_MAIL_AND_INDEX_DESC', 'Om de afsluitingsdatum van een brief bij te werken (\ closing_date van tabel mlb_coll_ext) EN de indexeringspagina te openen om een nieuw brief te bewaren.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
310
define('_CLOSE_MAIL_WITH_ATTACHMENT', 'Een brief met een bijlage afsluiten');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
311
define('_CLOSE_MAIL_WITH_ATTACHMENT_DESC', 'Om de afsluitingsdatum van een brief bij te werken (closing_date van tabel mlb_coll_ext) met VERPLICHTE aanwezigheid van bijlage(n) / opmerking(en).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
312 313 314
define('_SEND_SIGNED_DOCS', 'Ondertekende antwoorden doorsturen');
define('_SEND_SIGNED_DOCS_DESC', 'Controleert of de antwoordprojecten ondertekend werden.');
define('_SEND_TO_VISA', 'Versturen voor goedkeuring');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
315
define('_SEND_TO_VISA_DESC', 'Controleert of er een goedkeuringscircuit is geconfigureerd EN of er één of meerdere antwoordprojecten aan het brief gekoppeld zijn.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
316
define('_REJECTION_WORKFLOW_PREVIOUS', 'De goedkeuring weigeren - terug naar de vorige goedkeurder');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
317
define('_REJECTION_WORKFLOW_PREVIOUS_DESC', 'Reset de datum van de vorige goedkeurder die in het goedkeuringscircuit van het brief aanwezig is (\process_date\ van de tabel listinstance).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
318
define('_REJECTION_WORKFLOW_REDACTOR', 'Goedkeuring weigeren - terug naar opsteller');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
319
define('_REJECTION_WORKFLOW_REDACTOR_DESC', 'Reset de datum van alle huidige goedkeurders die in het goedkeuringscircuit van het brief aanwezig zijn (\process_date\ van de tabel listinstance).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
320
define('_REDIRECT_WORKFLOW_ENTITY', 'Doorsturen naar de initiatiefnemende eenheid');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
321
define('_REDIRECT_WORKFLOW_ENTITY_DESC', 'Stuurt het brief terug naar de initiatiefnemende eenheid.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
322
define('_INTERRUPT_WORKFLOW', 'Het goedkeuringscircuit onderbreken');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
323
define('_INTERRUPT_WORKFLOW_DESC', 'Werkt de datum bij van de huidige goedkeurder / ondertekenaar en van alle volgende goedkeurders die in het goedkeuringscircuit van het brief aanwezig zijn (\process_date\ van de tabel listinstance). Voegt eveneens een onderbrekingsbericht op de huidige goedkeurder in (\process_comment\ van de tabel listinstance).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
324
define('_PROCEED_WORKFLOW', 'Het goedkeuringscircuit verderzetten');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
325
define('_PROCEED_WORKFLOW_DESC', 'Werkt de datum bij van de huidige goedkeurder / ondertekenaar die in het goedkeuringscircuit van het brief aanwezig is (\process_date\ van de tabel listinstance).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
define('_VISA_MAIL', 'De e-mail goedkeuren');
define('_VISA_MAIL_DESC', 'Opent de pagina van het vloeiboek om het document te kunnen goedkeuren / ondertekenen.');
define('_SEND_TO_CONTACT_WITH_MANDATORY_ATTACHMENT', 'Verzenden naar het contact met een bijlage verplicht');
define('_SEND_TO_CONTACT_WITH_MANDATORY_ATTACHMENT_DESC', 'Opent een mailverzendingsmodaliteit met de e-mail van het aan het document gekoppelde contact als bestemmeling, VERPLICHTE aanwezigheid van bijlage(n) aan de verzending.');
define('_SEND_ATTACHMENTS_TO_CONTACT', 'Verzenden aan het contact');
define('_SEND_ATTACHMENTS_TO_CONTACT_DESC', 'Opent een mailverzendingsmodaliteit met de e-mail van het aan het document gekoppelde contact als bestemmeling.');
define('_VIEW_ATTACHMENTS', 'De bijlagen bekijken');
define('_VIEW_ATTACHMENTS_DESC', 'De bijlagen bekijken');
define('_MANAGE_ATTACHMENTS', 'De bijlagen beheren');
define('_INDEX_ATTACHMENT', 'Een bijlage indexeren');
define('_INDEX_ATTACHMENT_DESC', 'Een bijlage indexeren');
define('_CREATE_ATTACHMENTS_FROM_DETAILS', 'Bijlagen vanuit de detailfiche aanmaken');
define('_MODIFY_ATTACHMENTS', 'De bijlagen wijzigen');
define('_DELETE_ATTACHMENTS', 'De bijlagen verwijderen');
define('_CONFIG_AVIS_WORKFLOW', 'Configuratie van het berichtencircuit');
define('_CONFIG_AVIS_WORKFLOW_DESC', 'Om het berichtencircuit van de brief in te stellen');
define('_CONFIG_AVIS_WORKFLOW_IN_DETAIL', 'Configuratie van het berichtencircuit vanuit de gedetailleerde fiche');
define('_CONFIG_AVIS_WORKFLOW_IN_DETAIL_DESC', 'Om het circuit rechtstreeks vanuit de gedetailleerde fiche van de brief te bepalen');
define('_AVIS_ANSWERS', 'Zijn mening geven');
define('_AVIS_ANSWERS_DESC', 'Laat deze groep verschijnen in de lijst van de Consultants (berichtencircuit)');
define('_VIEW_BASKETS_DESC', 'Mijn bakjes');
define('_CHOOSE_ENTITY', 'Kies een eenheid');
348 349
define('_EDIT_RECIPIENT_IN_PROCESS', '_TO_TRANSLATE in de verwerking');
define('_EDIT_RECIPIENT_OUTSIDE_PROCESS', '_TO_TRANSLATE in de verdelingslijst verbieden');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
350 351 352 353 354 355 356 357
define('_UPDATE_LIST_DIFF_IN_DETAILS', 'De verdelingslijst vanuit de detailpagina’s updaten');
define('_ENTITIES_PRINT_SEP_MLB', 'De separatoren per dienst afdrukken');
define('_EXPORT_SEDA_VIEW', 'Zie het borderel');
define('_SEND_DOCS_TO_RECOMMENDATION', 'Een (parallelle) berichtenvraag verzenden');
define('_SEND_DOCS_TO_RECOMMENDATION_DESC', 'Opent een modaliteit die toelaat personen in het bericht, in de verdelingslijst toe te voegen of te verwijderen.');
define('_VALIDATE_RECOMMENDATION', 'Een (parallelle) berichtenvraag bevestigen');
define('_VALIDATE_RECOMMENDATION_DESC', 'Om in de opmerking van de berichtaanvraag de persoon toe te voegen die de vraag gecontroleerd heeft.');
define('_SEND_TO_AVIS_WF', 'Een (sequentiële) berichtenvraag verzenden');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
358
define('_SEND_TO_AVIS_WF_DESC', 'Opent een modaliteit die een berichtencircuit voor het brief kan configureren.');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
359 360 361
define('_PROCEED_WORKFLOW_AVIS', 'Een bericht uitzenden (sequentieel)');
define('_PROCEED_WORKFLOW_AVIS_DESC', 'Werkt de uitgiftedatum bij van het bericht van de huidige consultant van het berichtencircuit (\'process_date\' van de tabel listinstance).');
define('_PROCEED_WORKFLOW_AVIS_SIMPLE', 'Een bericht uitzenden (parallel)');
Vinciane Bizet's avatar
Vinciane Bizet committed
362
define('_PROCEED_WORKFLOW_AVIS_SIMPLE_DESC', 'Werkt de uitgiftedatum bij van het bericht van de gebruiker die aanwezig is in het bericht in de verdelingslijst van het brief (\'process_date\' van de tabel listinstance).');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
363 364 365 366 367 368
define('_EXPORT_SEDA', 'Uw brieven doorsturen');
define('_CHECK_ACKNOWLEDGEMENT', 'Controle van het ontvangstbewijs');
define('_CHECK_REPLY', 'Controle van het antwoord op de transfer');
define('_PURGE_LETTER', 'De brief vrijmaken na de archivering');
define('_RESET_LETTER', 'Reset van het verwerkingscircuit');
define('_SIMPLE_CONFIRM_WITH_UPDATE_DATE', 'Bevestiging en bijwerking van de vertrekdatum');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
369
define('_NOT_INCOMING_CATEGORY', 'Categorie verschillend van \'Inkomende post\''); //_TO_TRANSLATE
370
define('_AR_ALREADY_GENERATED', 'Ontvangstbevestiging gegenereerd maar niet verzonden'); //_TO_TRANSLATE
371 372
define('_NO_CONTACT', 'Geen bijbehorend contact'); //_TO_TRANSLATE
define('_USER_MISSING_INFORMATIONS', 'Ontbrekende informatie op de contactkaart'); //_TO_TRANSLATE
373 374 375 376
define('_NO_TEMPLATE', 'Geen sjabloon'); //_TO_TRANSLATE
define('_NO_EMAIL_TEMPLATE', 'Geen elektronisch sjabloon'); //_TO_TRANSLATE
define('_NO_PAPER_TEMPLATE', 'Geen papieren sjabloon'); //_TO_TRANSLATE
define('_FOR_ENTITY', 'voor deze entiteit :');
377
define('_NO_ENTITY', 'Geen enkele entiteit geassocieerd met de post');
378 379

// REPORTS
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
define('_FOLDER_VIEW_STAT', 'Aantal geraadpleegde mappen');
define('_ENTITY_VOL_STAT', 'Briefvolume per eenheid');
define('_ENTITY_VOL_STAT_DESC', 'Om het aantal brieven weer te geven dat per dienst bewaard wordt.');
define('_RESPONSE_RATE_BY_ENTITIES', 'Antwoordpercentage per eenheid');
define('_RESPONSE_RATE_BY_ENTITIES_DESC', 'Om het percentage brieven weer te geven waarop er antwoord werd gegeven. Deze statistiek baseert zich op het aantal brieven waarvan er een vertrekdatum ingeschreven werd (gebruikt het veld departure_date)');
define('_ENTITY_LATE_MAIL', 'Briefvolume te laat per eenheid');
define('_ENTITY_PROCESS_DELAY', 'Gemiddelde verwerkingstermijn per eenheid');
define('_USERS_LOGS', 'Lijst van toegangen tot de applicatie per agent');
define('_PROCESS_DELAY_REPORT', 'Gemiddelde verwerkingstermijn per typologie');
define('_PROCESS_DELAY_REPORT_DESC', 'Om de termijn (in dagen) weer te geven van de aanmaak tot aan de afsluiting van een brief.');
define('_PROCESS_DELAY_GENERIC_EVALUATION_REPORT', 'Gemiddelde verwerkingstermijn per periode');
define('_PROCESS_DELAY_GENERIC_EVALUATION_REPORT_DESC', 'Om de termijn (in dagen) weer te geven van de aanmaak tot aan de afsluiting van een brief.');
define('_MAIL_TYPOLOGY_REPORT', 'Briefvolume per typologie');
define('_MAIL_TYPOLOGY_REPORT_DESC', 'Om het aantal brieven weer te geven dat per documenttype bewaard wordt.');
define('_MAIL_VOL_BY_CAT_REPORT', 'Briefvolume per categorie');
define('_MAIL_VOL_BY_CAT_REPORT_DESC', 'Om het aantal brieven weer te geven dat per categorie (inkomend, uitgaand enz.) bewaard wordt.');
396 397

//ATTACHMENT TYPES
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
define('_RESPONSE_PROJECT', 'Antwoordontwerp');
define('_SIGNED_RESPONSE', 'Ondertekend antwoord');
define('_OUTGOING_MAIL_SIGNED', 'Brief vertrek ondertekend');
define('_A_PJ', 'Bijlage');
define('_INCOMING_PJ', 'Bijlage vastgelegd');
define('_WAYBILL', 'Verzendingsborderel');
define('_ROUTING', 'Circulatiefiche');
define('_OUTGOING_MAIL', 'Brief spontaan vertrek');
define('_CONVERTED_PDF', 'PDF geconverteerd door de oplossing');
define('_PRINT_FOLDER', 'Map');
define('_SVA', 'Stilzwijgende aanvaarding');
define('_SVR', 'Stilzwijgende weigering');
define('_REDACTOR', 'Opsteller');
define('_ASSIGNEE', 'Toegekende persoon');
412
define('_DOCUMENT_WITH_NOTES', 'Document met opmerkingen');
Damien's avatar
Damien committed
413 414

define('_SUMMARY_SHEET', 'Summary sheet_TO_TRANSLATE');
415
define('_UNDEFINED', 'Undefined_TO_TRANSLATE');
Damien's avatar
Damien committed
416
define('_CATEGORY', 'Category_TO_TRANSLATE');
417 418
define('_SENDERS', 'Sender(s)_TO_TRANSLATE');
define('_RECIPIENTS', 'Recipient(s)_TO_TRANSLATE');
Damien's avatar
Damien committed
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
define('_CHRONO_NUMBER', 'Chrono number_TO_TRANSLATE');
define('_INITIATOR_ENTITY', 'Initiator entity_TO_TRANSLATE');
define('_DESTINATION_ENTITY', 'Destination entity_TO_TRANSLATE');
define('_PRIORITY', 'Priority_TO_TRANSLATE');
define('_STATUS', 'Status_TO_TRANSLATE');
define('_NATURE', 'Nature_TO_TRANSLATE');
define('_DOCTYPE', 'Doctype_TO_TRANSLATE');
define('_TYPIST', 'Typist_TO_TRANSLATE');
define('_CREATED', 'Created_TO_TRANSLATE');
define('_DOC_DATE', 'Document date_TO_TRANSLATE');
define('_ADMISSION_DATE', 'Admission date_TO_TRANSLATE');
define('_PROCESS_LIMIT_DATE', 'Process limit date_TO_TRANSLATE');
define('_CLOSING_DATE', 'Closing date_TO_TRANSLATE');
define('_ACTION_DATE', 'Action date_TO_TRANSLATE');

define('_USER_CREATED_IN_MAARCHPARAPHEUR', 'User created in Maarch Parapheur_TO_TRANSLATE');
435 436
define('_USER_LINKED_TO_MAARCHPARAPHEUR', 'User link to Maarch Parapheur_TO_TRANSLATE');
define('_USER_UNLINKED_TO_MAARCHPARAPHEUR', 'User unlink to Maarch Parapheur_TO_TRANSLATE');
437
define('_SIGNATURES_SEND_TO_MAARCHPARAPHEUR', 'Signatures send to Maarch Parapheur_TO_TRANSLATE');
438

439 440
define('_CREATE_ACKNOWLEDGEMENT_RECEIPT', 'Generate and send acknowledgement receipt_TO_TRANSLATE');
define('_UPDATE_ACKNOWLEDGEMENT_SEND_DATE', 'Complete acknowledgement send date_TO_TRANSLATE');
441 442

define('_AR_DISPLAYING', 'Displaying acknowledgement receipt_TO_TRANSLATE');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
443 444 445

define('_M2M_ACTION_DONE', 'in werking gesteld door');
define('_M2M_ENTITY_DESTINATION', 'De brief is in de dienst');
446 447

define('_ACKNOWLEDGEMENT_RECEIPT_DISPLAYING', 'Displaying acknowledgement receipt_TO_TRANSLATE');
Florian Azizian's avatar
Florian Azizian committed
448 449 450 451 452

define("_EMAIL_DRAFT", "Draft_TO_TRANSLATE");
define("_EMAIL_WAIT", "Waiting to be send_TO_TRANSLATE");
define("_EMAIL_SENT", "Sent_TO_TRANSLATE");
define("_EMAIL_ERROR", "Error when sending_TO_TRANSLATE");
453

454 455 456
define("_MAILEVA_ADDED", "Shipping Maileva added_TO_TRANSLATE");
define("_MAILEVA_UPDATED", "Shipping Maileva updated_TO_TRANSLATE");
define("_MAILEVA_DELETED", "Shipping Maileva deleted_TO_TRANSLATE");
457

458 459
define("_MAILEVA_ADMIN", "Shippings Maileva admin_TO_TRANSLATE");
define("_MAILEVA_ADMIN_DESC", "Configure mailing templatesfor Maileva_TO_TRANSLATE");
460

461
define("_SEND_MAILEVA", "Send to Maileva_TO_TRANSLATE");
462

463 464
define("_VIEW_DOCUMENTS_WITH_NOTES", "View mail with notes_TO_TRANSLATE");
define("_VIEW_DOCUMENTS_WITH_NOTES_DESC", "View attachment of 'document_with_notes' type_TO_TRANSLATE");
465 466
define('_VISA_BY', 'Goedkeuring door');
define('_INSTEAD_OF', 'in plaats van');
467 468 469 470 471 472

define("_AVIS_WORKFLOW", "Avis workflow_TO_TRANSLATE");
define("_VISA_WORKFLOW", "Visa workflow_TO_TRANSLATE");
define("_DIFFUSION_LIST", "Diffusion list_TO_TRANSLATE");
define("_SECONDARY_INFORMATION", "Secondary informations_TO_TRANSLATE");
define("_DEST_INFORMATION", "Destination informations_TO_TRANSLATE");
473
define("_XPARAPH_ACCOUNT_DELETED", "xParaph account deleted_TO_TRANSLATE");
474 475 476 477 478
define("_XPARAPH_ACCOUNT_CREATED", "xParaph account created_TO_TRANSLATE");

define("_FILE_NOT_ALLOWED_INFO_1", "This extension_TO_TRANSLATE");
define("_FILE_NOT_ALLOWED_INFO_2", "with MIME-type_TO_TRANSLATE");
define("_FILE_NOT_ALLOWED_INFO_3", "is not allowed_TO_TRANSLATE");
479 480

define("_ENTITY", "Entity_TO_TRANSLATE");
481
define("_PRINT_SEP_TITLE", "Mail separator_TO_TRANSLATE");
482

483 484 485 486 487 488
define('_SEND_TO_EXTERNAL_NOTEBOOK', 'Send data to external note book_TO_TRANSLATE');

define("_SIGNATORY", "Signatory_TO_TRANSLATE");
define("_VISA_USER_MIN", "Visa user_TO_TRANSLATE");
define("_NOTE_USER", "Note user_TO_TRANSLATE");
define("_WF_SEND_TO", "Send to : _TO_TRANSLATE");
489 490 491

define("_FOLDER_CREATION", "Folder creation_TO_TRANSLATE");
define("_FOLDER_MODIFICATION", "Folder modification_TO_TRANSLATE");
492
define("_FOLDER_SUPPRESSION", "Folder suppression_TO_TRANSLATE");
493 494 495
define("_FOLDER_SHARING_MODIFICATION", "Folder sharing modification_TO_TRANSLATE");

define('_NOT_EXISTS', 'bestaat niet');