lang-nl.json 139 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
{
  "aboutUs": "Over Maarch Courrier",
  "abs": "Afwezig",
  "absOff": "Afwezigheid uitgeschakeld",
  "absOn": "Afwezigheid ingeschakeld",
  "makeUpdate": "Update",
  "action": "Actie",
  "actionAdded": "Actie toegevoegd",
  "actionAvailable": "Beschikbare acties",
  "actionChosen": "Geselecteerde acties",
  "actionCreation": "Aanmaak van een actie",
  "actionDeleted": "Actie verwijderd",
  "actionHistory": "De actie traceren",
  "actionHistoryDesc": "Staat traceren toe in de geschiedenis van het brief. Het wordt sterk aangeraden deze optie aan te vinken.",
  "actionModification": "Wijziging van de actie",
  "actionName": "Actienaam",
  "actionPage": "Resultaatpagina van de actie",
  "actionParameters": "Instelling van de actie",
  "actions": "Actie(s)",
  "actionsGroupBasketUpdated": "Instelling van de acties gewijzigd",
  "actionUpdated": "Actie gewijzigd",
  "activateAbs": "De afwezigheid inschakelen",
  "activateAbsence": "De afwezigheid inschakelen",
  "activateMyAbs": "Mijn afwezigheid inschakelen",
  "activateNotification": "De melding activeren",
  "active": "Actief",
  "activeCron": "Actieve ta(a)k(en)",
  "actives": "Actief",
  "add": "Toevoegen",
  "addContacts": "Contacten toevoegen",
  "addDoctype": "Een documenttype toevoegen",
  "addFirstLevel": "Een map toevoegen",
  "additionalRoles": "Bijkomende rol(len)",
  "address": "Adres",
  "addSecondLevel": "Een submap toevoegen",
  "addStatus": "Een status toevoegen",
  "addUser": "Een gebruiker toevoegen",
38
39
  "addUserOrEntity": "Een gebruiker/ een eenheid toevoegen",
  "addVisaSignUser": "Een goedkeurder / ondertekenaar toevoegen",
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
  "administration": "Beheer",
  "administrationServices": "Beheerrechten",
  "adrPriority": "Sequentieprioriteit",
  "all": "Alle",
  "allActions": "Alle acties",
  "allAttachments": "Alle bijlagen",
  "alreadyExist": "De gebruikersnaam bestaat reeds",
  "application": "App",
  "appUpToDate": "Uw applicatie is bijgewerkt",
  "april": "April",
  "aprilShort": "Apr.",
  "archival": "Archivering",
  "archivalAgency": "Archiveringsconventie",
  "archivalAgreement": "Archiveringsdienst",
  "arrivalDate": "Aankomstdatum",
  "ascending": "Oplopend",
  "askRedirectBasketBeforeAbsence": "Wilt u de bakjes doorsturen vooraleer u afwezig te zetten?",
  "assignBy": "Toegewezen door",
  "associatedStatus": "Gekoppelde status",
  "at": "om",
  "attachment": "Bijlage",
  "attachments": "Bijlagen",
  "attachmentType": "Type bijlage",
  "august": "Augustus",
  "augustShort": "Augustus",
  "authorize": "Verlenen",
  "autoLogoutAbsence": "Nadat u uw bakjesomleidingen heeft bepaald, zal uw verbinding automatisch verbroken worden.",
  "available": "beschikbaar",
  "availableGroups": "Beschikbare groepen",
  "availableMinorVersions": "Beschikbare versies",
  "availableStatuses": "Beschikbare statussen",
  "avis": "Berichtencircuit",
  "back": "Terug",
  "basket": "Bakje",
  "basketAdded": "Bakje toegevoegd",
  "basketCreation": "Aanmaak van een bakje",
  "basketDeleted": "Bakje verwijderd",
  "basketHelpDesc": "De bakjes slepen-neerzetten om de volgorde te wijzigen",
  "basketModification": "Wijziging van een bakje",
  "basketNotFound": "Bakjes niet gevonden",
80
  "basketNotification": "De melding van dit bakje inschakelen / uitschakelen",
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
  "baskets": "Bakjes",
  "adminBasketsDesc": "De inhoud van de bakjes bepalen en deze aan gebruikersgroepen toewijzen. De mogelijke omleidingen opnoemen bij het gebruik van het bakje door een gegeven groep. Een weergaveformaat van het bakje toekennen door deze groep.",
  "basketsAssigned": "Bakjes door een andere gebruiker toegewezen",
  "basketsColor": "Kleur van de bakjes",
  "basketsColorAdmin": "Uw kleuren van de bakjes beheren",
  "basketsOrder": "De volgorde van de bakjes beheren",
  "basketsRedirected": "Bakjes doorgestuurd naar een andere gebruiker",
  "basketsUpdated": "Gewijzigde(e) bakje(s)",
  "basketUpdated": "Bakje gewijzigd",
  "browsing": "Surfen",
  "calDays": "kalenderdag(en)",
  "canBeModified": "Wijziging van de indexen",
  "canBeSearched": "Zoeken",
  "cancel": "Annuleren",
  "cantMoveDoctype": "Het documenttype kan enkel in een submap verplaatst worden",
  "cantMoveFirstLevel": "De submap kan enkel in een map verplaatst worden",
  "changeMyPassword": "Mijn wachtwoord wijzigen",
  "changePassword": "Het wachtwoord wijzigen",
  "changePasswordInfo": "u wordt uitgenodigd om uw wachtwoord te wijzigen",
  "chars": "teken(s),",
  "chooseBasket": "Kies een bakje",
102
103
  "chooseCategoryAssociation": "Kies één of meerdere gekoppelde categorieën",
  "chooseCategoryAssociationHelp": "Indien er geen enkele categorie geselecteerd wordt, dan is de actie geldig voor alle categorieën",
104
105
106
107
108
109
110
111
  "chooseColor": "Kies een kleur",
  "chooseContactType": "Kies een contacttype",
  "chooseDefaultAction": "Kies een hoofdactie",
  "chooseEntity": "Kies een eenheid",
  "chooseEntityAssociationModel": "Het model aan de dienst(en) toewijzen",
  "chooseGroup": "Kies een groep",
  "chooseIndexationProfil": "Kies een indexeringsprofiel",
  "chooseModel": "Kies een model",
112
  "chooseNewDest": "is een <b>bestemmeling</b> van de volgende modellen van de verdelingslijst, kies een <b>vervangings</b>gebruiker",
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
  "chooseRedirectGroup": "Kies een vervangingsgroep",
  "chosenModel": "Gebruikt model",
  "chrono": "Chrono",
  "chronoNumber": "Chrononummer",
  "city": "Gemeente",
  "classifying": "STANDEN",
  "clause": "Clausule",
  "fingerprintsDoNotMatch": "Fingerprints do not match",
  "clauseGroup": "Documentaire perimeter",
  "clickOn": "Klik op",
  "close": "Afsluiten",
  "closingDate": "Afsluitingsdatum",
  "collection": "Verzameling",
  "color": "Kleur",
  "community": "Gemeenschap",
  "complementaryFields": "Bijkomende velden",
  "confirmAction": "Wilt u deze actie echt uitvoeren?",
  "confirmDeleteMailSignature": "Wilt u de mailhandtekening echt verwijderen?",
  "confirmDeleteSignature": "Wilt u de handtekening echt verwijderen?",
  "confirmDuplicate": "Wilt u dit sjabloon echt dupliceren?",
  "confirmToBeAbsent": "Wilt u de afwezigheid echt inschakelen? Uw verbinding zal automatisch verbroken worden",
  "conservation": "Bewaring",
  "contact": "Contact",
  "contactAdded": "Toegevoegd(e) contact(en)",
  "contactDeletedFromGroup": "Het contact werd uit de groep verwijderd",
  "contactGroupCreate": "Een contactgroepering aanmaken",
  "contactGroupCreation": "Aanmaak van een contactgroepering",
  "contactGroupList": "Lijst met contactgroepen",
  "contactInfo": "Contactfiche",
  "contactsParameters_addressAdditional1": "Toren, gebouw, pand, residentie",
  "contactsParameters_addressCountry": "Land",
  "contactsParameters_addressNumber": "Straatnummer",
  "contactsParameters_addressPostcode": "Postcode",
  "contactsParameters_addressStreet": "Spoor",
  "contactsParameters_addressTown": "Gemeente",
  "contactsParameters_department": "Dienst",
  "contactsParameters_email": "E-mail",
  "contactsParameters_firstname": "Voornaam",
  "contactsParameters_function": "Functie",
  "contactsParameters_lastname": "Naam",
  "contactsParameters_phone": "Telefoon",
154
  "contactsParameters_notes": "Notes__TO_TRANSLATE",
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
  "contactsParameters_company": "Structuur",
  "contactsParameters_civility": "Aanspreking",
  "contactsFillingAdministration": "Volledigheid van de contactinformatie",
  "contactsFillingCriteria": "Volledigheidscriteria",
  "contactsFillingStep1": "Eerste stap",
  "contactsFillingStep2": "Tweede stap",
  "contactsFillingStep3": "Laatste stap",
  "contactsFillingStr": "voor volledigheid.",
  "contactsGroupAdded": "Aangemaakte contactgroepering",
  "contactsGroupDeleted": "Verwijderde contactgroepering",
165
  "contactsGroupDesc": "Indien de groepering openbaar is, kunnen alle gebruikers deze gebruiken. Indien deze privé is, kan enkel de maker deze gebruiken",
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
  "contactsGroupModification": "Wijziging van de contactgroepering",
  "contactsGroups": "Contactgroepering(en)",
  "contactsGroupUpdated": "Gewijzigde contactgroepering",
  "content_management": "Versiebeheer van het document",
  "contentHtmlTemplate": "Inhoud van het html-model",
  "contentTxtTemplate": "Inhoud van het tekstmodel",
  "country": "Land",
  "createAtt": "Een bijlage aanmaken",
  "createdBy": "Aangemaakt door",
  "createdOn": "Aangemaakt op",
  "createNewEntity": "Maak een nieuwe eenheid",
  "createScriptNotification": "Het script aanmaken",
  "creationDate": "Aanmaakdatum",
  "criteria": "Criterium",
  "currentApplicationVersion": "Huidige versie van de toepassing",
  "currentPsw": "Huidig wachtwoord",
  "currentVersion": "Huidige versie",
  "databaseColumn": "Kolom Database",
  "dataOfMonth": "Maandgegevens",
  "date": "Datum",
  "day": "Dag",
  "dayOfMonth": "Dag van de maand",
  "days": "dag(en)",
  "dayS": "Dag(en)",
  "december": "December",
  "decemberShort": "Dec.",
  "default": "standaard",
  "defaultAction": "Standaardactie",
  "defaultSort": "Standaard sortering",
  "defaultTemplate": "Aard van het model",
  "delay1": "Termijn herinnering 1 voor einde (in dagen)",
  "delay2": "Termijn herinnering 2 na einde (in dagen)",
  "delete": "Verwijderen",
  "deleteAssignation": "De toekenning verwijderen",
  "deleteAtt": "De bijlage verwijderen",
  "deleteMsg": "Wilt u dit element echt verwijderen?",
  "desactivateAbsence": "De afwezigheid uitschakelen",
  "descending": "Aflopend",
  "description": "Beschrijving",
  "destruction": "Vernietiging",
  "details": "Details",
  "diffusionList": "Verdelingslijst",
  "diffusionModelCreation": "Aanmaak van een verdelingslijst",
  "diffusionModelDeleted": "Verdelingsmodel verwijderd",
  "diffusionModelModification": "Wijziging van een verdelingsmodel",
  "diffusionModels": "Verdelingsmodellen",
  "diffusionModelUpdated": "Verdelingsmodel bijgewerkt",
  "diffusionType": "Modeltype",
  "disable": "Uitschakelen",
  "disableBasket": "Het bakje uitschakelen",
  "disabledContactsFilling": "Volledigheid ingeschakeld",
  "display": "weergave",
  "displayAtt": "Het bakje uitschakelen",
  "dlAttachment": "De bijlage downloaden",
  "docserverAdded": "Opslagruimte toegevoegd",
  "docserverCreation": "Een opslagruimte aanmaken",
  "docserverDeleted": "Opslagruimte verwijderd",
  "docserverdeleteWarning": "De opslagruimte lijkt opgeslagen bestanden te bevatten, ze zullen niet meer beschikbaar zijn in de toepassing.\n\nWilt u verdergaan?",
  "docservers": "Opslagruimtes",
  "docserverType": "Opslagruimtetype",
  "docserverUpdated": "Opslagruimte gewijzigd",
  "doctype": "Documenttype",
  "doctypes": "Documenttypes",
  "documentTypes": "Documenttypes",
230
231
  "documentTypesAlt": "Documenttypologie(ën)",
  "adminDocumentTypesDesc": "De interne structuur van een map bepalen (map / submap / documenttype).",
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
  "documentation": "Documentatie",
  "documentOutOfPerimeter": "Dit document ligt buiten uw perimeter",
  "documents": "document(en)",
  "documentTypeAdded": "Documenttype toegevoegd ",
  "documentTypeDeleted": "Documenttype verwijderd",
  "documentTypeReplacement": "Vervanging van het documenttype",
  "documentTypeUpdated": "Documenttype bijgewerkt",
  "doNotModifyUnlessExpert": "Wijzig dit onderdeel niet tenzij u weet wat u doet. Een verkeerde instelling kan leiden tot een slechte werking van de toepassing!",
  "draft": "Klad",
  "duplicate": "Dupliceren",
  "durationCurrentUse": "Gewoonlijke nutsduur (in dagen)",
  "eachDay": "Dagelijks",
  "eachHour": "Elk uur",
  "eachMinute": "Elke minuut",
  "eachMonth": "Maandelijks",
  "edirectBaskets": "De geselecteerde bakjes doorsturen",
  "editModelFirst": "Gelieve het model te bewerken vooraleer te bevestigen",
  "email": "E-mail",
  "emails": "E-mails",
  "emailSignatureAdded": "Mailhandtekening toegevoegd",
  "emailSignatureDeleted": "Mailhandtekening verwijderd",
  "emailSignatures": "Handtekeningen van e-mail",
  "emailSignatureUpdated": "Mailhandtekening gewijzigd",
  "enable": "Inschakelen",
  "enableBasket": "Het bakje activeren",
  "enabledContactsFilling": "Volledigheid uitgeschakeld",
  "enterValue": "U moet een waarde invoeren",
  "entities": "Eenheden",
  "adminEntitiesDesc": "De structuur van uw organisatie beheren (polen, diensten en kantoren). Evenals de verdelingsmodellen en de goedkeuringscircuits die aan de eenheden gekoppeld zijn.",
  "workflowModels": "Circuitmodellen",
  "adminWorkflowModelsDesc": "De modellen van de berichten- en goedkeuringscircuits beheren die in een brief gebruikt kunnen worden.",
  "entityAdded": "Toegevoegde eenheid",
  "entityDeleted": "Verwijderde eenheid",
  "entityFullName": "Blok boomstructuur",
  "entityReplacement": "Vervanging van de eenheid",
  "entityTooglePrimary": "Overgang naar primaire eenheid",
  "entityTreeInfo": "Klik op een eenheid van de boomstructuur om tot zijn informatie toegang te hebben",
  "entityTreeInfoCreation": "Klik op een eenheid van de boomstructuur om de nieuwe eenheid eraan te koppelen",
  "entityType": "Type eenheid",
  "entityUpdated": "Gewijzigde eenheid",
  "entityWithoutParentMessage": "Indien u niet onmiddellijk lid bent van deze eenheid, zal u het automatisch worden.",
  "entries": "ingang(en)",
  "errorOccured": "Er heeft zich een fout voorgedaan",
  "event": "Evenement",
  "export_seda": "Export seda",
  "externalComponents": "Externe onderdelen",
  "february": "Februari",
  "februaryShort": "Feb.",
  "fewSeconds": "enkele seconden",
  "field": "Veld",
  "fieldNature": "Aard veld",
  "fieldType": "Type veld",
  "filterBy": "Filteren",
  "filteredFrom": "gefilterd op een geheel van",
  "fingerprint": "Digitale afdruk",
  "firstLevelAdded": "Map aangemaakt",
  "firstLevelAttached": "Aan de map koppelen",
  "firstLevelDeleted": "Map verwijderd",
  "firstLevelDoctype": "Map",
  "firstLevelUpdated": "Map bijgewerkt",
  "firstname": "Voornaam",
  "folder": "Map",
  "folders": "Mappen",
  "folderTypeList": "Lijst van de maptypes",
  "for": "voor",
  "forCapital": "Voor",
  "format": "Indeling",
  "friday": "Vrijdag",
  "from": "Vanaf",
  "fromRange": "van",
  "functionnalities": "Functies",
  "groupAdded": "Toegevoegde groep",
  "groupCreation": "Aanmaak van een groep",
  "groupDeleted": "Verwijderde groep",
  "groupeCompany": "vennootschap van de Xelians groep",
  "groupModification": "Wijziging van een groep",
  "groupRedirect": "Groepswijziging",
  "groups": "Groepen",
  "adminGroupsDesc": "Gebruikersgroepen toevoegen, opschorten of wijzigen. Privileges of toegangstoelatingen aan assets toekennen.",
  "groupServicesUpdated": "Gewijzigde voorrechten",
  "groupUpdated": "Gewijzigde groep",
  "hello": "Hallo",
  "history": "Geschiedenis",
  "historyBatch": "Geschiedenis van de batches",
  "home": "Homepage",
  "homePage": "Homepagina",
  "hour": "Uur",
  "html": "HTML",
  "id": "Gebruikersnaam",
  "imgRelated": "Gekoppeld beeld",
  "importFile": "Een bestand importeren",
  "inactive": "Niet actief",
  "inactives": "Niet actief",
  "incoming": "Brief Aangekomen",
  "incompleteAddressForPostal": "Incomplete address for postal TRANSLATE",
  "indexing": "Indexeringen",
  "informations": "Gegevens",
329
  "infosActions": "U moet minstens een status en/of een script kiezen.",
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
  "initials": "Initialen",
  "integer": "Geheel",
  "internal": "Interne brief",
  "ip": "IP-adres",
  "isAssociatedTo": "is gekoppeld aan",
  "isCopyTo": "is in kopie van",
  "isDestTo": "is de bestemming van",
  "isFolderAction": "Mapactie",
  "isFolderActionDesc": "Om deze actie in een mapbakje te gebruiken",
  "isFolderBasket": "Mapbakje",
  "isFolderStatus": "Mapstatus",
  "isLinkedTo": "is gekoppeld aan",
  "isSearchBasket": "Enkel opzoekingsbakje",
  "isSytemAction": "Actie systeem",
  "january": "Januari",
  "januaryShort": "Jan.",
  "july": "Juli",
  "julyShort": "Juli",
  "june": "Juni",
  "juneShort": "Juni",
  "keyword": "Sleutelwoord",
  "keywordHelp": "Hulp voor sleutelwoorden",
  "keywordHelpDesc_1": "Gebruikersnaam van de verbonden gebruiker",
  "keywordHelpDesc_10": "Subeenheden die direct onder (n-1) de in het argument gegeven eenheden liggen",
  "keywordHelpDesc_11": "Voorbeeld van documentaire perimeter toegang tot assets met betrekking tot de hoofddienst van de verbonden gebruiker of tot de subdiensten van deze dienst",
  "keywordHelpDesc_2": "E-mail van de verbonden gebruiker",
  "keywordHelpDesc_3": "Alle eenheden die aan de verbonden gebruiker gekoppeld zijn Bevat geen subeenheden",
  "keywordHelpDesc_4": "Primaire eenheid van de verbonden gebruiker",
  "keywordHelpDesc_5": "Subeenheden van de argumentenlijst die ook @my_entities of @my_primary_entity kan zijn",
359
  "keywordHelpDesc_15": "Technical id of sub-entities of argument list, can be @my_entities_id or @my_primary_entity_id __TO_TRANSLATE",
360
361
362
363
  "keywordHelpDesc_6": "Bovenliggende eenheid van de eenheid in het argument",
  "keywordHelpDesc_7": "Alle eenheden van hetzelfde niveau van de eenheid in het argument",
  "keywordHelpDesc_8": "Alle eenheden van hetzelfde type dat in het argument voorkomt",
  "keywordHelpDesc_9": "Alle (actieve) eenheden",
364
  "keywordHelper": "De hulp voor de sleutelwoorden weergeven / verbergen",
365
366
367
368
  "label": "Omschrijving",
  "last": "laatste",
  "lastname": "Naam",
  "life_cycle": "Levenscyclus",
369
370
  "limitDataReached_1000": "Limiet van <b>1000 ingangen</b> bereikt.",
  "limitDataReached": "U heeft de weergavegrens bereikt (<b>25000 ingangen</b>) verfijn uw <b>databereik</b>",
371
372
  "linkContact": "Een contact koppelen",
  "linkDetails": "Krijg toegang tot de gedetailleerde fiche",
373
  "linkEntityToUserInfo": "Klik op een eenheid van de boomstructuur om deze te koppelen aan / ontkoppelen van de gebruiker",
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
  "linkGroup": "Een groep koppelen",
  "links": "Verbindingen",
  "linkUser": "Een gebruiker koppelen",
  "listTemplatesRolesUpdated": "Gewijzigde rollen",
  "loading": "Aan het laden ...",
  "lockDocserver": "De opslagruimte vergrendelen (enkel lezen)",
  "logout": "Verbinding verbreken",
  "maarchApplication": "Maarch Applicatie",
  "maarchLicence": "Maarch Courrier wordt verspreid onder de voorwaarden van de",
  "mail": "Brief",
  "mailAttachments": "bijkomend(e) stuk(ken)",
  "manageAbsences": "Mijn bakjes doorsturen",
  "manageSignatures": "De handtekeningen beheren",
  "mandatory": "Verplicht",
  "march": "Maart",
  "marchShort": "Maart",
  "maxSize": "Maximumgrootte",
  "may": "Mei",
  "mayShort": "Mei",
  "memberAllUsers": "Alle gebruikers leden",
  "memberDiffTypeUsers": "Personen die lid zijn van het verdelingstype",
  "memberUserDest": "Gebruiker bestemmeling lid",
  "memberUsersCopy": "Gebruiker(s) in kopie lid (leden)",
  "menu": "Menu",
398
  "menus": "Menu’s",
399
400
  "minute": "Minuut",
  "minutes": "minu(u)t(en),",
401
402
  "missingAdvert": "Deze account staat momenteel in modus ‘afwezig’.",
  "missingAdvert2": "Indien u zich met deze account wil verbinden, zal de modus ‘afwezig’ verwijderd worden.",
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
  "missingAdvertTitle": "Afwezigheidsbeheer",
  "missingChoose": "Wenst u uw account opnieuw te activeren?",
  "modelUpdated": "Het model werd bijgewerkt",
  "modificationSaved": "Wijziging bewaard",
  "module": "Module",
  "modules": "Modules",
  "monday": "Maandag",
  "month": "Maand",
  "moreOptions": "Meer opties",
  "move": "Verplaatsen",
  "myBaskets": "Mijn Bakjes",
  "myBasketsDesc": "Mijn bakjes naar andere gebruikers doorsturen",
  "myContactsGroups": "Mijn contactgroeperingen",
  "myContactsGroupsDesc": "Mijn contactlijsten beheren",
  "myHistoric": "mijn geschiedenis",
  "myInformations": "Mijn informatie",
  "myLastResources": "Mijn laatste geraadpleegde mails",
  "myMenu": "Persoonlijk menu",
  "myParameters": "Mijn instellingen",
  "myPreferences": "Mijn voorkeuren",
  "myProfile": "Mijn profiel",
  "myProfileAccess": "Toegang hebben tot mijn profiel",
  "mySignMail": "Mijn handtekeningen (e-mail)",
  "mySignMailDesc": "Mijn e-mailhandtekeningen beheren",
  "mySignSignatureBook": "Mijn handtekeningen (vloeiboek)",
  "mySignSignatureBookDesc": "Mijn parafen beheren",
  "newAction": "Nieuwe actie",
  "newElement": "Nieuw element",
  "newPsw": "Nieuw wachtwoord",
  "newSignature": "Nieuwe handtekening",
  "newVersionAvailable": "Er is een nieuwe versie beschikbaar",
  "next": "Volgende",
  "no": "Nee",
  "noAttachment": "Zonder bijlage",
  "noAttachmentConversion": "No PDF conversion for this attachment TRANSLATE",
  "noAvailableBasket": "Geen bakje beschikbaar",
  "noDatasource": "Geen gegevensbron",
  "noDoctypeSelected": "Geen documenttype geselecteerd ",
  "noEntity": "Geen enkele eenheid",
  "noFirstLevelSelected": "Geen enkele submap geselecteerd",
  "noFranceContact": "Address is not in France for this contact TRANSLATE",
444
  "noMove": "Deze eenheid / gebruiker kan niet verplaatst worden",
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
  "noNumericPackageSelected": "Geen enkele digitale brief geselecteerd",
  "noRecord": "Geen onderdelen",
  "noReplacement": "Geen vervanging",
  "noResult": "Geen resultaat",
  "notes": "Opmerkingen",
  "notificationAdded": "Melding toegevoegd",
  "notificationCreation": "Aanmaak van een melding",
  "notificationDeleted": "Melding verwijderd",
  "NotificationDiffusionType": "Verdelingstype",
  "NotificationEnabled": "Geactiveerd",
  "NotificationEvent": "Evenement",
  "notificationJoinDocument": "Het hoofddocument bijvoegen",
  "notificationModel": "Model van de verzendingsmail",
  "notificationModification": "Wijziging van de melding",
  "notifications": "Melding(en)",
  "notificationSchedule": "De meldingen plannen",
  "NotificationScheduleInfo": "Ter herinnering\n\nformaat van crontab : [minuut][uur][dag van de maand][maand][dag van de week]",
  "notificationScheduleUpdated": "Geplande ta(a)k(en) bijwerking",
  "notificationsSchedule": "Planning van de meldingen",
  "NotificationToEnable": "Inschakelen",
  "notificationUpdated": "Melding van de bijwerking",
  "notUsed": "Niet gebruikt",
  "noUserReplacement": "Geen vervangingsgebruiker",
  "november": "November",
  "novemberShort": "Nov.",
470
  "numericPackageImported": "Digitale brief correct geïmporteerd",
471
472
473
474
  "object": "Onderwerp",
  "october": "Oktober",
  "octoberShort": "Okt.",
  "office": "Kantoor",
475
  "officialWebsite": "Officiële site",
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
  "oneHour": "Een uur",
  "oneMinute": "een minuut",
  "optional": "Optioneel",
  "orderBy": "Sorteren",
  "organization": "ORGANISATIE",
  "otherActions": "Bijkomende actie(s)",
  "otherInformations": "Bijkomend(e) informatie",
  "otherParameters": "Ander(e) instelling(en)",
  "others": "Ander(e)",
  "othersBaskets": "Andere bakjes",
  "outdated": "Verstreken",
  "outgoing": "Brief vertrek",
  "outOf": "van",
  "page": "Pagina",
  "parameter": "Instelling",
  "parameterAdded": "Instelling toegevoegd",
  "parameterCreation": "Aanmaak van een instelling",
  "parameterDeleted": "Instelling verwijderd",
  "parameterModification": "Wijziging van een instelling",
  "parameters": "Instellingen",
  "parameterUpdated": "Instelling gewijzigd",
  "password": "Wachtwoord,",
  "password2renewal": "Na deze termijn moet u er een nieuw kiezen",
  "passwordChanged": "Uw wachtwoord werd gewijzigd",
  "passwordcomplexityNumber": "minstens 1 cijfer",
  "passwordcomplexityNumberRequired": "Cijfer vereist",
  "passwordcomplexitySpecial": "minstens 1 speciaal karakter",
  "passwordcomplexitySpecialRequired": "Speciaal teken vereist",
  "passwordcomplexityUpper": "minstens 1 hoofdletter",
  "passwordcomplexityUpperRequired": "Hoofdletter vereist",
506
  "passwordhistoryLastUseDesc": "U mag het/de",
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
  "passwordhistoryLastUseDesc2": "laatste wachtwoord(en) niet gebruiken",
  "passwordhistoryLastUseRequired": "Aantal opgeslagen wachtwoorden",
  "passwordlockAttemptsRequired": "Aantal verbindingspogingen",
  "passwordlockTimeRequired": "Blokkeringstijd",
  "passwordMatch": "De wachtwoorden zijn identiek",
  "passwordminLength": "karakter(s) minimum",
  "passwordminLengthRequired": "Minimumlengte",
  "passwordModification": "Wijziging van wachtwoord",
  "passwordNotMatch": "De wachtwoorden komen niet overeen",
  "passwordrenewal": "Hou er rekening mee dat uw nieuw wachtwoord maar geldig zal zijn voor",
  "passwordrenewalRequired": "Wachtwoord vervallen",
  "passwordRulesUpdated": "Veiligheidsregels bijgewerkt",
  "passwordUpdated": "Wachtwoord gewijzigd",
  "passwordValid": "Conform wachtwoord",
  "patternId": "De waarde mag enkel alfanumerieke karakters, punten, underscores of streepjes bevatten",
  "phoneNumber": "Telefoonnummer",
  "previous": "Vorige",
  "primary": "Primair",
  "primaryEntity": "Primaire eenheid",
526
  "priorities": "Prioriteiten",
527
528
529
530
531
532
533
534
  "prioritiesHelpDesc": "De prioriteiten slepen-neerzetten om de volgorde te wijzigen",
  "prioritiesOrder": "De volgorde van de prioriteiten beheren",
  "priority": "Prioriteit",
  "priorityAdded": "Toegevoegde prioriteit",
  "priorityCreation": "Aanmaak van een prioriteit",
  "priorityDeleted": "Verwijderde prioriteit",
  "priorityModification": "Wijziging van een prioriteit",
  "priorityUpdated": "Gewijzigde prioriteit",
535
  "private": "Privé",
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
  "privileges": "Voorrechten",
  "processAction": "Verwerkingsactie(s)",
  "processDelay": "Verwerkingstermijn",
  "processDelayDay": "Verwerkingstermijn (in dagen)",
  "processLimitDate": "Verwerkingsdeadline",
  "processType": "Verwerkingstype",
  "production": "PRODUCTIE",
  "progression": "Vooruitgang",
  "pswReseted": "Wachtwoord opnieuw ingesteld",
  "public": "Openbaar",
  "quota": "Quota",
  "quotaExceeded": "Quota overschreden",
  "reactivateUserDeleted": "De ingevoerde gebruikersnaam is toegekend aan een verwijderde gebruiker. Wilt u deze opnieuw activeren?",
  "reaffectUserRedirect": "Terug toekennen aan de gebruiker",
  "reallyWantToDeleteContactFromGroup": "Weet u zeker dat u dit contact uit de groep wil verwijderen?",
  "reassign": "Opnieuw toewijzen",
  "record": "element(en)",
  "records": "resultaten",
  "recordsPerPage": "resultaten per pagina",
  "redirectBasket": "Het bakje doorsturen",
  "redirectBaskets": "De bakjes doorsturen",
557
  "redirectConfidentialInfo": "Deze gebruiker heeft <b>vertrouwelijke brieven</b> die aan deze dienst gekoppeld zijn.<br/>Het is beter om deze aan een andere gebruiker van de dienst toe te wijzen.",
558
  "redirectedTo": "Doorgestuurd aan",
559
  "redirectModelInfo": "Deze gebruiker is aanwezig in het <b>verdelingsmodel</b> van de eenheid.",
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
  "redirects": "Doorsturingen",
  "redirectUserListDiff": "Wijziging van bestemmeling van de modellen van de verdelingslijst",
  "redirectWhenAbscence": "Het bakje aan een persoon doorsturen",
  "relatedBaskets": "Gekoppeld(e) bakje(s)",
  "relatedContactNumber": "Gekoppeld(e) contact(en)",
  "relatedContacts": "Gekoppeld(e) contact(en)",
  "relatedUsers": "Gekoppelde gebruiker(s)",
  "removeUserRedirect": "Verwijder de gebruiker van de mailinglijsten",
  "renewPsw": "Wachtwoord opnieuw intypen",
  "requiredField": "Vereist veld",
  "resetColor": "De kleur resetten",
  "resId": "GED gebruikersnaam",
  "resultPage": "Resultaatpagina",
  "retentionFinalDisposition": "Uiteindelijke lot",
  "retentionRule": "Bewaringsregel",
  "retypeNewPassword": "Voer het wachtwoord opnieuw in",
  "role": "Functie",
  "roleUsedInTemplateInfo": "De functie wordt gebruikt in de volgende diensten",
  "roleUsedInTemplateInfo2": "De gebruikers die aan deze rol gekoppeld zijn, zullen van de verdelingslijst geschrapt worden.",
  "saturday": "Zaterdag",
  "save": "Bewaren",
  "manageNumericPackage": "Een digitale brief bewaren",
  "sbSignatures": "Handtekeningen van de parafeerder",
  "script": "Script",
  "scriptCreated": "Script aangemaakt",
  "search": "Zoeken",
  "searchEntities": "Een eenheid zoeken",
  "searchMails": "Mails zoeken",
  "secondaryEntity": "Secundaire eenheid",
  "secondLevelAdded": "Submap aangemaakt",
  "secondLevelAttached": "Aan de submap koppelen",
  "secondLevelDeleted": "Submap verwijderd",
  "secondLevelDoctype": "Submap",
  "secondLevelUpdated": "Submap bijgewerkt",
  "securitiesAdministration": "Veiligheidsbeheer",
  "securityConstraints": "Veiligheidsregels",
  "selectAll": "Alles selecteren",
  "selectedDocumentStatus": "Rekening houden met de status van het brief",
  "sendmail": "E-mails verzenden",
  "sendTo": "Verzenden aan",
  "september": "September",
  "septemberShort": "Sept.",
  "shortcut": "Sneltoetsen",
  "shortLabel": "Korte omschrijving",
  "signAdded": "Handtekening toegevoegd",
  "signatureAdded": "Handtekening toegevoegd",
  "signatureDeleted": "Verwijderde handtekening",
  "signatures": "Handtekeningen",
  "signatureUpdated": "Bijgewerkte handtekening",
  "signDeleted": "Verwijderde handtekening",
  "signed": "Ondertekend",
  "signUpdated": "Gewijzigde handtekening",
  "signUser": "Ondertekenaar",
  "since": "Sinds",
  "siretCode": "SIRET-nummer",
  "qmail": "Qmail",
  "smtprelay": "Sendmail",
  "smtpclient": "Smtp",
  "status": "Status",
  "statusAdded": "Status toegevoegd",
  "statusCreation": "Aanmaak van een status",
  "statusDeleted": "Status verwijderd",
  "statuses": "Status(sen)",
  "statusModification": "Wijziging van status",
  "statusName": "Statusnaam",
  "statusUpdated": "Bijgewerkte status",
  "stringInput": "Karakterreeks",
  "sunday": "Zondag",
  "supervision": "TOEZICHT",
  "suspend": "Opschorten",
  "suspended": "Opgeschort",
  "suspendNotification": "De melding opschorten",
  "system": "Systeem",
  "systemParameters": "systeeminstellingen",
  "tags": "Sleutelwoorden",
  "adminTagsDesc": "Voor het wijzigen, verwijderen, toevoegen of fusioneren van sleutelwoorden vanuit de beheerinterface.",
  "templateAdded": "Model toegevoegd",
  "templateCreation": "Aanmaak van het model",
  "templateDatasource": "Gegevensbron",
  "templateDeleted": "Model verwijderd",
  "templateDuplicated": "Model gedupliceerd",
  "templateEdition": "Bewerking van het model",
  "templateModification": "Wijziging van het model",
  "templateName": "Naam van het model",
  "templates": "Documentmodellen",
  "templateServiceInfo": "Kies de dienst(en) waarmee u dit model wil koppelen",
  "templateTarget": "Doel van het model",
  "templateType": "Modeltype",
  "templateUpdated": "Model bijgewerkt",
  "thanksToCommunity": "En de volledige Maarch-community!",
  "thanksToExtDev": "Maarch Courrier steunt op enkele externe onderdelen. Hartelijk dank aan de ontwikkelaars ervan!",
  "tuesday": "Dinsdag",
  "thursday": "Donderdag",
  "title": "Titel",
  "to": "naar",
  "toEntities": "Naar de diensten",
  "tools": "Tools",
  "toolTipDeleteDoctype": "Indien er aan dit documenttype brieven zijn gekoppeld zal er een scherm van nieuwe toewijzing weergegeven worden",
  "tooltipFolderStatus": "Indien dit aangevinkt is, zal de status gebruikt kunnen worden voor mapbakjes",
  "tooltipIndexStatus": "Indien dit aangevinkt is, zal u de metagegevens van de brieven met deze status kunnen wijzigen",
  "tooltipSearchStatus": "Indienaangevinkt zal de status u voorgesteld worden in het opzoekcriterium STATUSSEN van de geavanceerde opzoeking",
  "toRange": "naar",
  "toSchedule": "Plannen",
  "toStatuses": "Naar de statussen",
  "toStatusesDesc": "U kunt geen status kiezen Voor deze actie is er reeds een status voorgedefinieerd.",
  "totalErrors": "Foutief (ve) element(en)",
  "totalProcessed": "Geanalyseerd(e) element(en)",
  "toUsersEntities": "Naar de gebruikers van de diensten",
  "transferToDoctype": "Vervangen door het documenttype",
  "triggerAction": "Activerende actie",
  "triggerSystem": "Starten van het systeem",
  "txt": "Tekst",
  "type": "Type",
  "typeCurrentPassword": "Voer uw huidig wachtwoord in",
  "typeNewPassword": "Voer een nieuw wachtwoord in",
  "unlinkAction": "De actie ontkoppelen",
  "unlinkGroup": "De groep ontkoppelen",
  "unselectAll": "Selectie volledig ongedaan maken",
  "until": "Tot",
  "update": "Wijzigen",
  "updateAtt": "De bijlage wijzigen",
  "updateStatus": "Statuswijziging van de brief",
  "updateStatusInformationsChrono": "Door het CHRONO NUMMER van het document in te geven, wijzigt u de status van de brief. Deze brief zal beschikbaar zijn in het gebruikersbakje waaraan hij toegewezen was volgens de status die u gedefinieerd hebt.",
  "updateStatusInformationsGed": "Door de GED GEBRUIKERSNAAM van het document in te geven, wijzigt u de status van de brief. Deze brief zal beschikbaar zijn in het gebruikersbakje waaraan hij toegewezen was volgens de status die u gedefinieerd hebt.",
  "updateVersionControl": "Controle van de bijwerking",
  "uploadSignFile": "Een afbeelding op dit kader plaatsen of klikken om uw bestanden te doorlopen (JPG PNG JPEG)",
  "uploadSignFileInfo": "Klikken om een handtekening toe te voegen vanuit uw post",
  "used": "Gebruikt",
  "usedInActionPage": "Actie op de actiepagina",
  "usedInBasketlist": "Actie op de resultatenlijst",
  "user": "gebruiker",
  "userAdded": "Toegevoegde gebruiker",
  "userAuthorized": "Toegelaten gebruiker",
  "userCreation": "Aanmaak van een gebruiker",
  "userDeleted": "Verwijderde gebruiker",
  "userModification": "Wijziging van de gebruiker",
  "userReplacement": "Vervangingsgebruiker",
  "users": "Gebruikers",
  "adminUsersDesc": "Gebruikersprofielen toevoegen, opschorten of wijzigen.",
  "usersAlt": "Gebruiker(s)",
  "userSuspended": "Geschorste gebruiker",
  "userToRedirect": "Hier klikken om door te sturen",
  "userUpdated": "Gewijzigde gebruiker",
  "validate": "Valideren",
  "validateAction": "Kwalificatieactie(s)",
  "value": "waarde",
  "view": "Raadplegen",
  "visa": "Goedkeurings",
  "visaUser": "Goedkeurder",
  "visaWorkflow": "Goedkeuringscircuit",
  "webserviceAccount": "Webservice-account",
  "webserviceAccountDesc": "Indien ingeschakeld zal deze account niet gebruikt kunnen worden om zich grafisch met de applicatie te verbinden.",
  "wednesday": "Woensdag",
713
  "welcomeInGEC": "Welkom bij uw <b>E</b>lektronisch <b>E</b>-mail<b>b</b>eheer,<br/><br/>we zijn",
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
  "whereClauseAction": "Voorwaarde voor optreden van de actie (where clause)",
  "workingDays": "werkdag(en)",
  "yes": "Ja",
  "zipcode": "Postcode",
  "viewDocHistory": "De geschiedenis van de acties op het brief bekijken",
  "viewHistoryDesc": "De geschiedenis van de gebeurtenissen met betrekking tot het gebruik van Maarch Courrier raadplegen.",
  "viewFullHistory": "De volledige geschiedenis van het document bekijken",
  "viewFullHistoryDesc": "De volledige geschiedenis van de evenementen over het gebruik van GED Maarch raadplegen.",
  "editResource": "Een document in de gedetailleerde",
  "editResourceDesc": "Een document in de gedetailleerde. Dat zal ook van de instelling van de status afhangen (Wijziging van de indexen)",
  "deleteDocumentInDetail": "Een document in de gedetailleerde fiche verwijderen",
  "useMailServices": "De e-mails van zijn diensten gebruiken als verzender",
  "viewTechnicalInformation": "De technische informatie bekijken",
  "configAvisWorkflow": "Configuratie van het berichtencircuit",
  "configAvisWorkflowDesc": "Om het berichtencircuit van de brief in te stellen",
  "configAvisWorkflowInDetail": "Configuratie van het berichtencircuit vanuit de gedetailleerde fiche",
  "configAvisWorkflowInDetailDesc": "Om het circuit rechtstreeks vanuit de gedetailleerde fiche van de brief te bepalen",
  "avisAnswer": "Zijn mening geven",
  "avisAnswerDesc": "Laat deze groep verschijnen in de lijst van de Consultants (berichtencircuit)",
  "configVisaWorkflow": "Configuratie van het goedkeuringscircuit",
  "configVisaWorkflowDesc": "Om het goedkeuringscircuit in te stellen dat de brief zal moeten volgen",
  "configVisaWorkflowInDetail": "Configuratie van het goedkeuringscircuit vanuit de gedetailleerde fiche",
  "configVisaWorkflowInDetailDesc": "Om het goedkeuringscircuit vanuit de gedetailleerde fiche te configureren",
  "visaAnswers": "De antwoordontwerpen goedkeuren",
  "visaAnswersDesc": "Om de antwoordontwerpen te kunnen goedkeuren",
  "signDocs": "De documenten ondertekenen",
  "modifyVisaInSignatureBook": "De huidige goedkeurder wijzigen vanuit het vloeiboek",
  "modifyVisaInSignatureBookDesc": "Nuttig indien het vloeiboek als controlevloeiboek dient",
  "printFolderDoc": "De volledige map afdrukken",
  "statusesAdmin": "Statussen aanmaken of wijzigen",
  "actionsAdmin": "Acties aanmaken of wijzigen",
  "contactsAdmin": "Contactenbeheer",
  "templatesAdmin": "De modellen die voor de bijlagen gebruikt worden, de meldingen, de aanmaak van brieven, het verzenden van e-mails en de opmerkingen beheren",
  "notificationsAdmin": "Meldingen voor de gebruikers aanmaken en beheren die gebaseerd zijn op gebeurtenissen van de applicatie",
  "docserversAdmin": "Opslagruimtes toevoegen opschorten of wijzigen. De opslagruimtes per type plaatsen waartoe ze behoren en hun primaire groep bepalen",
  "securities": "Veiligheden",
  "historyBatchAdmin": "De geschiedenis van de batches raadplegen",
  "updateControl": "Controle van de bijwerking",
  "langISO": "nl-FR",
  "language": "nl",
  "m2m_ARCHIVETRANSFER": "Digitale brief",
  "m2m_ARCHIVETRANSFERREPLY": "Antwoord verzonden",
  "ARsimple": "AR simple__TO_TRANSLATE",
  "ARsva": "AR SVA__TO_TRANSLATE",
  "ARsvr": "AR SVR__TO_TRANSLATE",
  "accordingTemplateParameters": "According to the parameters defined in the model__TO_TRANSLATE",
  "accountAdded": "Account added__TO_TRANSLATE",
  "accountDeleted": "Account deleted__TO_TRANSLATE",
  "acknowledgementReceipt": "Acknowledgement of receipt__TO_TRANSLATE",
  "acknowledgementReceipts": "Acknowledgement of receipts__TO_TRANSLATE",
  "acknowledgementReceiptType": "Type of acknowledgement of receipt__TO_TRANSLATE",
  "acknowledgementSendDate": "Acknowledgement send date__TO_TRANSLATE",
  "actionCarriedOut": "System action__TO_TRANSLATE",
767
  "actionDone": "Action effectuée__TO_TRANSLATE",
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
  "actionMassForbidden": "This action is forbidden in mass__TO_TRANSLATE",
  "actionNotExist": "This action does not exist__TO_TRANSLATE",
  "addAllData": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "addCustomUnit": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "addNewAccount": "Add new account__TO_TRANSLATE",
  "addNote": "Add note__TO_TRANSLATE",
  "addPerson": "Add a person__TO_TRANSLATE",
  "admissionDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "alignCenter": "Center__TO_TRANSLATE",
  "alignLeft": "Left__TO_TRANSLATE",
  "alignRight": "Right__TO_TRANSLATE",
  "allEntities": "All entities__TO_TRANSLATE",
  "alt_identifier": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "appName": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "arAlreadyGenerated": "Acknowledgement receipt generated but not sent__TO_TRANSLATE",
  "arAlreadySend": "Acknowledgement receipt already send__TO_TRANSLATE",
  "ascOrder": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "atRange": "om__TO_TRANSLATE",
  "attachmentSignature": "Signature of attachment in signature book__TO_TRANSLATE",
  "availableDatas": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "barcode": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "basketsAssignedShort": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "beginSendTest": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "belowAllMyEntities": "Below all my entities__TO_TRANSLATE",
  "belowMyPrimaryEntity": "Below my primary entity__TO_TRANSLATE",
  "by": "By__TO_TRANSLATE",
  "canNotMakeAction": "Can make action on this mail__TO_TRANSLATE",
  "canNotUpdateApplication": "Some files are modified. Can not update application__TO_TRANSLATE",
  "categories": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "category_id": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "checkSendmail": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "chooseAnotherEntityUser": "Choose another person from the entity__TO_TRANSLATE",
800
  "chooseNewDestUser": "is the <b>recipient</b> of mail being processed, please select a <b>replacement user</b>__TO_TRANSLATE",
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
  "chosenDatas": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "loadedFile": "Loaded file__TO_TRANSLATE",
  "chronoNumberShort": "Chrono Num__TO_TRANSLATE",
  "comment": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "comments": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "confidentiality": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "configurationType": "Configuration type__TO_TRANSLATE",
  "configurationUpdated": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "confirm": "Bevestigen__TO_TRANSLATE",
  "confirmDeleteAccount": "Do you want to delete this account ?__TO_TRANSLATE",
  "connectionFailed": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "contacts": "Contacts__TO_TRANSLATE",
  "contactsAlt": "Contact(s)__TO_TRANSLATE",
  "contactsParameters_addressAdditional2": "Additional Line__TO_TRANSLATE",
  "contactsGroupsAlt": "Contact(s) group(s)__TO_TRANSLATE",
  "content": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "contextParaph": "Context__TO_TRANSLATE",
  "copyUsersEntities": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "creation_date": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "currentFilters": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "datasToExport": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "defaultOrder": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "deleteRedirection": "Delete redirection__TO_TRANSLATE",
  "deleteUnit": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "delimiter": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "department": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "departureDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "descOrder": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "dest_user": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "destination": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "destinationChangingInfo": "This mail will be reassigned to this entity__TO_TRANSLATE",
  "destinationChangingInfoMass": "These mails following external entity of__TO_TRANSLATE",
  "destinationChangingInfoMass2": "will be redirected to entity__TO_TRANSLATE",
  "destinationEntity": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "destinationEntityType": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "detailLink": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "diffusionModelAdded": "Diffusion model added__TO_TRANSLATE",
  "displayProcessLimitRes": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "docDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "docserverDoesNotExists": "Docserver does not exists__TO_TRANSLATE",
  "done": "done__TO_TRANSLATE",
  "doNothingRedirect": "De entiteit loskoppelen van het profiel van de gebruiker__TO_TRANSLATE",
  "doNothingRedirectInformations": "De mailinglijsten van de brieven en sjablonen van de entiteit worden niet gewijzigd__TO_TRANSLATE",
  "doNotReply": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
845
  "doShippingParameter": "Please set up a template in <b>Administration</b> > <b>Shippings Maileva templates</b>__TO_TRANSLATE",
846
847
  "downloadOriginalFile": "Download the original file__TO_TRANSLATE",
  "editAttachment": "Edit the attachment__TO_TRANSLATE",
848
  "editingAttachmentInterrupted": "Editing of the attachment has been interrupted. <br/><sub>Please re-edit it. </sub>__TO_TRANSLATE",
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
  "edtion": "Edition__TO_TRANSLATE",
  "electronicTemplate": "Electronic template__TO_TRANSLATE",
  "elements": "element(s)__TO_TRANSLATE",
  "emailSendFailed": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "emailSendInProgress": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "emailSendSuccess": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "emailSendTest": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "emptyBasket": "Empty basket__TO_TRANSLATE",
  "enableAuth": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "entity_label": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "eraseAll": "Erase all__TO_TRANSLATE",
  "eraseAllFilters": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "expectedReturnDate": "Expected return date__TO_TRANSLATE",
  "exportDatas": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "fileDoesNotExists": "File does not exists__TO_TRANSLATE",
  "filters": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "firstSummarySheetsGenerated": "Only first 500 summary sheets will be generated.__TO_TRANSLATE",
  "folderName": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "folderStatus": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "fontBig": "Big__TO_TRANSLATE",
  "fontBold": "Bold__TO_TRANSLATE",
  "freeNote": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "genSummarySheets": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "getAssignee": "User destination (entity destination)__TO_TRANSLATE",
  "getAssigneeSample": "Barbara BAIN (Finance division)__TO_TRANSLATE",
  "getCategory": "Category__TO_TRANSLATE",
  "getCreationAndProcessLimitDates": "Creation date - Process limit date__TO_TRANSLATE",
876
  "getCreationAndProcessLimitDatesSample": "1st jan. - <i class=\"fa fa-stopwatch\"></i>&nbsp;<b color=\"warn\">3 day(s)</b>__TO_TRANSLATE",
877
878
879
880
881
  "getDoctype": "Mail type__TO_TRANSLATE",
  "getDoctypeSample": "Reclamation__TO_TRANSLATE",
  "getModificationDate": "Modification date__TO_TRANSLATE",
  "getOpinionLimitDate": "Opinion limit date__TO_TRANSLATE",
  "getParallelOpinionsNumber": "Number of opinions sent__TO_TRANSLATE",
882
  "getParallelOpinionsNumberSample": "<b>3</b> opinion(s) sent__TO_TRANSLATE",
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
  "getPriority": "Priority__TO_TRANSLATE",
  "getRecipients": "Recipient__TO_TRANSLATE",
  "getSenders": "Sender__TO_TRANSLATE",
  "getSignatories": "Signatories__TO_TRANSLATE",
  "getVisaWorkflow": "Goedkeuringscircuit__TO_TRANSLATE",
  "grouping": "Grouping__TO_TRANSLATE",
  "host": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "immediatelyBelowMyPrimaryEntity": "Immediately below my primary entity__TO_TRANSLATE",
  "immediatelySuperiorMyPrimaryEntity": "Immediately superior to my primary entity__TO_TRANSLATE",
  "initiator": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "initiatorEntity": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "isMulticontact": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "isNotAvailable": "is not available__TO_TRANSLATE",
  "keywordHelpDesc_12": "Technical user id of logged user__TO_TRANSLATE",
  "keywordHelpDesc_13": "Alle eenheden die aan de verbonden gebruiker gekoppeld zijn Bevat geen subeenheden__TO_TRANSLATE",
  "keywordHelpDesc_14": "Primaire eenheid van de verbonden gebruiker__TO_TRANSLATE",
  "lockedBy": "locked by__TO_TRANSLATE",
  "mails": "mails__TO_TRANSLATE",
  "mailDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "mailEntitiesList": "List of entities attached to mails__TO_TRANSLATE",
  "maileva_addressPage": "Address page__TO_TRANSLATE",
  "maileva_color": "Color__TO_TRANSLATE",
  "maileva_duplexPrinting": "Both sides__TO_TRANSLATE",
  "maileva_economic": "Economic (J+4)__TO_TRANSLATE",
  "maileva_fast": "Fast (J+2)__TO_TRANSLATE",
  "maileva_firstPagePrice": "1st page__TO_TRANSLATE",
  "maileva_nextPagePrice": "Next page(s)__TO_TRANSLATE",
  "maileva_postagePrice": "Postage up to 20g__TO_TRANSLATE",
  "maileva_registered_mail_ar": "Registered mail AR__TO_TRANSLATE",
  "maileva_registered_mail": "Registered mail__TO_TRANSLATE",
  "mailevaAccount": "Maileva account__TO_TRANSLATE",
  "mailFrom": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "mailNote": "Annotation of the main document__TO_TRANSLATE",
  "mailTo": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "mailType": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "makeActionOn": "Do you want to do this action on__TO_TRANSLATE",
  "missingBasket": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "missingMailevaConfig": "Maileva configuration does not exist __TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "disabledMailevaConfig": "Maileva configuration is disabled__TO_TRANSLATE",
  "modifiedBy": "Modified by__TO_TRANSLATE",
  "modifiedOn": "Modified on__TO_TRANSLATE",
  "mustCompleteAR": "You must complete one of two acknowledgement of receipts__TO_TRANSLATE",
  "mustReconnect": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "myEntities": "My entities__TO_TRANSLATE",
  "myPrimaryEntity": "My primary entity__TO_TRANSLATE",
  "nature": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "newAccount": "New account__TO_TRANSLATE",
  "newAssignee": "Nieuwe ontvanger__TO_TRANSLATE",
  "newDest": "New recipient for__TO_TRANSLATE",
  "newDestRes": "New recipient for mails__TO_TRANSLATE",
  "noAction": "No action__TO_TRANSLATE",
934
  "noAttachmentClickToAddOne": "No attachments available<br/><sub>Click on <i class=\"fa fa-paperclip fa-lg\" ></i><i class=\"fa fa-plus\"></i> to add one.</sub>__TO_TRANSLATE",
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
  "noAttachmentContact": "No contact (external) linked to this attachment__TO_TRANSLATE",
  "noAttachmentInSignatoryBook": "No item in signature book__TO_TRANSLATE",
  "noSignableAttachmentInSignatoryBook": "No signable attachment in signature book__TO_TRANSLATE",
  "noAttachmentToSend": "No attachment to send__TO_TRANSLATE",
  "noDocumentToSend": "No document to send__TO_TRANSLATE",
  "noDataAvailable": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "noDiffusionList": "No diffusion list__TO_TRANSLATE",
  "noMailConversion": "Mail does not have PDF conversion__TO_TRANSLATE",
  "none": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "noNote": "Geen notities__TO_TRANSLATE",
  "noOverviewAvailable": "No overview available__TO_TRANSLATE",
  "noPerson": "Geen persoon__TO_TRANSLATE",
  "noSettingsAvailable": "Geen instellingen beschikbaar__TO_TRANSLATE",
  "noShippingTemplate": "No common shipping Maileva templates available for these entities__TO_TRANSLATE",
  "noTemplate": "No template__TO_TRANSLATE",
  "noteTemplates": "Note Templates__TO_TRANSLATE",
  "noUserDefinedInMaarchParapheur": "No user created in Maarch Parapheur__TO_TRANSLATE",
952
  "noVisaWorkflowNoSignature": "No visa workflow set up. <br/>><sub>No signature possible. </sub>__TO_TRANSLATE",
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
  "objectSample": "Subject sample__TO_TRANSLATE",
  "onRange": "op__TO_TRANSLATE",
  "openIndexation": "Indexing page will be open so that you can create a new mail__TO_TRANSLATE",
  "opinionsSent": "opinion(s) sent__TO_TRANSLATE",
  "OrderBy": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "paperTemplate": "Paper template__TO_TRANSLATE",
  "parentFolder": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "path": "Path__TO_TRANSLATE",
  "pdfVersionFile": "The PDF version of the file__TO_TRANSLATE",
  "port": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "preview": "Preview__TO_TRANSLATE",
  "pricesInformations": "Prices informations__TO_TRANSLATE",
  "primaryInformations": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "printDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "printResultList": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "prioritySample": "Hight__TO_TRANSLATE",
  "process_limit_date": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "processDate": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "processMode": "Verwerkingswijze for acknowledgement receipt__TO_TRANSLATE",
  "putInSendAttach": "Put in send attachement Maileva__TO_TRANSLATE",
  "putInSignatureBook": "Put in signature book__TO_TRANSLATE",
  "quickSearchInfo": "Target search __TO_TRANSLATE",
  "inSignatureBook": "In signature Book__TO_TRANSLATE",
  "inShipping": "In shipping__TO_TRANSLATE",
977
  "quickSearchTarget": "subject (mail / attachment), chrono number (courrier / attachment), notes content, barcode, EDM number (mail)__TO_TRANSLATE",
978
979
980
981
982
983
984
985
986
  "readyToGeneratePaperAr": "paper acknowledgement receipt ready to be generated__TO_TRANSLATE",
  "readyToSendElectronicAr": "electronic acknowledgement receipt ready to be send__TO_TRANSLATE",
  "reaffectUserRedirectInformations": "De gebruiker wordt vervangen door de geselecteerde gebruiker in de mailinglijsten van de mail en template van de entiteit__TO_TRANSLATE",
  "recipient": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "recipients": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "redirectTo": "Doorverwijzen naar__TO_TRANSLATE",
  "redirectUserListInstances": "Change of recipient for mail being processed__TO_TRANSLATE",
  "reference": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "removeAllDatas": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
987
  "removeUserRedirectInformations": "<em>De gebruiker wordt verwijderd uit de mailinglijsten en sjabloon van de entiteit <b>behalve in het geval dat het wordt toegekend</b></em>__TO_TRANSLATE",
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
  "restrictedEntity": "Restricted entity__TO_TRANSLATE",
  "returnDate": "Datum van terugkeer__TO_TRANSLATE",
  "roles": "Roles__TO_TRANSLATE",
  "sameLevelMyPrimaryEntity": "Same level of my primary entity__TO_TRANSLATE",
  "saveNumericPackage": "Save numeric package__TO_TRANSLATE",
  "searchByAttachmentType": "Search by attachment type__TO_TRANSLATE",
  "searchDatas": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "searchMailInBasket": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "searchNewAssignee": "Search for a new assignee__TO_TRANSLATE",
  "secondaryInformations": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "selectAction": "Select an action__TO_TRANSLATE",
  "selectAllResInBasket": "__TO_TRANSLATE__TO_TRANSLATE",
  "selected": "selected__TO_TRANSLATE",
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame